PADIDĖJĘS ORO UŽTERŠTUMAS

Jonavos rajono savivaldybės administracija informuoja, kad, vyraujant sausiems orams ir nepalankioms teršalų išsisklaidymo sąlygoms, balandžio 24 d. kietųjų dalelių (KD10) koncentracija miestų aplinkos ore buvo padidėjusi. Oro užterštumo padidėjimui įtakos galėjo turėti vietiniai taršos šaltiniai – transportas, pakeltoji tarša. Be to, dalis teršalų kartu su iš pietryčių atkeliavusiomis oro masėmis galėjo būti atnešta iš kitų Europos regionų.

Balandžio 24 d. duomenimis, aukšta oro tarša užfiksuota ir Jonavoje. Pagal nustatytus reikalavimus kietųjų dalelių KD10 (kietosios dalelės iki 10 mikronų aerodinaminio skersmens) vidutinė paros koncentracija ore turi būti ne daugiau nei 50 mikrogramų kubiniame metre, o paros ribinė vertė neturi būti viršyta daugiau kaip 35 d. per metus. Jonavoje 2019-04-24 užfiksuotas aukštas užterštumas: KD10 – 71,0;  ozono (O3) – 130,0.

Kietosios dalelės (KD10)  – tai ore esančių dalelių ir skysčio lašelių mišinys, kurio sudėtyje gali būti įvairūs komponentai – rūgštys, sulfatai, nitratai, organiniai junginiai, metalai, dirvožemio dalelės, dulkės, suodžiai ir kt.

Ozonas (O3) yra bespalvės aštroko kvapo dujos. Aukštesniuose atmosferos sluoksniuose esantis ozonas saugo Žemę nuo pražūtingo Saulės ultravioletinės spinduliuotės poveikio, tačiau priežeminiame ore esantis ozonas laikomas teršalu, nes didesnė jo koncentracija kenkia žmonių sveikatai ir aplinkai. Tai antrinis teršalas, kuris neišmetamas į atmosferą tiesiogiai gamybinių procesų metu, bet susidaro atmosferoje vykstant fotocheminėms reakcijoms, kuriose dalyvauja azoto oksidai ir lakieji organiniai junginiai bei kiti teršalai, taip vadinami ozono pirmtakai.

Esant padidėjusiam užterštumo lygiui, gyventojams rekomenduojama riboti darbinę veiklą ir fizinį aktyvumą lauke; vaikams neorganizuoti kūno kultūros pratybų lauke; mankštintis uždarose patalpose ar vietose, kurios yra atokiau nuo judrių gatvių; neatidarinėti orlaidžių, langų; sergantiems lėtinėmis ligomis pasirūpinti vaistų atsarga; blogai pasijutus kreiptis į gydytoją.