RADIOTECHNINIŲ OBJEKTŲ KONTROLĖ JONAVOS RAJONE

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie SAM specialistai, siekdami užtikrinti gyventojų sveikatą, vykdo radiotechninių objektų valstybinę visuomenės sveikatos saugos kontrolę.

Per šių metų liepos mėnesį buvo patikrinti visi šių metų planiniai radiotechniniai objektai Jonavos rajone. Kontrolės metu atlikti aštuonių radiotechninių objektų elektromagnetinės spinduliuotės matavimai. Elektromagnetinės spinduliuotės stebėsenos taškuose nustatyti elektromagnetinio srauto energijos tankio dydžiai daug kartų mažesni nei leidžia teisės aktai. Matuojant 1,1 m; 1,5 m ir 1,7 m aukštyje virš žemės paviršiaus vyraujantys elektromagnetinio lauko energijos srauto tankio dydžiai yra 0,001-0,002 W/m2 ar net mažesni, kai didžiausias leistinas energijos srauto tankis yra 1 W/m2 arba 100 μW/cm2.

Tam tikro dažnio ir stiprumo elektromagnetinės bangos bei žmogaus ar gamtos sugeneruoti elektromagnetinio lauko srautai gali turėti neigiamą poveikį žmogaus ir gyvūnų organizmams, jei viršija leistinas normas. Tačiau mobiliojo radijo ryšio bazinių stočių, mobiliųjų telefonų ir kitų buitinių prietaisų, generuojančių elektromagnetines bangas, sukuriamas elektromagnetinio lauko energijos srauto tankis yra labai silpnas. Be to, dažniausiai naudojamas mobiliojo ryšio dažnis yra 800 MHz-3500 MHz, kurio bangos giliai nesiskverbia į gyvuosius audinius, todėl neturi mokslininkų ir sveikatos priežiūros specialistų patvirtinto neigiamo poveikio žmonių sveikatai.

        Kauno departamento Jonavos skyriaus vedėja Jurgita Arbočienė