SAUGOS REIKALAVIMAI VAIKŲ ŽAIDIMŲ AIKŠTELĖMS

 

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Kauno departamento Jonavos skyrius primena, kad vaikų žaidimų aikštelės turi būti prižiūrimos ir saugos. Pagrindiniai vaikų žaidimų aikštelių ir vaikų žaidimų patalpų įrengimo viešose vietose, jų naudojimo ir priežiūros sveikatos saugos reikalavimai nustatyti HN 131:2015 „Vaikų žaidimų aikštelės ir patalpos. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai".

Žaidimų aikštelės nuo buitinių atliekų ir antrinių žaliavų surinkimo konteinerių aikštelių, gatvių, automobilių stovėjimo aikštelių, elektros tinklo įrenginių turi būti įrengtos ne arčiau kaip 10 m, nuo automobilių saugyklų ištraukiamosios vėdinimo sistemos angų ne arčiau kaip 15 m atstumu. Jei aikštelė nuo gatvės važiuojamosios dalies nutolusi mažiau kaip 20 m, turi būti aptverta tvora ar gyvatvore.

Aikštelės žolė turi būti nušienauta, žiemą takeliai neslidūs. Smėlio dėžės turi būti apsaugotos nuo užteršimo, o smėlis keičiamas ar atnaujinamas kiekvieną pavasarį.

Žaidimų aikštelėje matomoje vietoje turi būti pritvirtinta žymena, kurioje turi būti nurodyta žaidimų aikštelės pavadinimas, adresas, savininkas, kokio amžiaus vaikams skirta, bendrasis telefono numeris, techninės priežiūros personalo telefono numeris, paskutinį kartą atliktos žaidimų aikštelės įrangos pagrindinės metinės kontrolės data.

Už žaidimų aikštelių priežiūrą ir saugą atsako juos eksploatuojantys juridiniai ar fiziniai asmenys. Savininkams nepaskyrus žaidimų aikštelių ir (ar) patalpų eksploatuotojo, už jų priežiūrą ir saugą atsako savininkai.

 

 

Kauno departamento Jonavos skyriaus vedėja                                                       Jurgita Arbočienė