SPORTO KLUBŲ REIKALAVIMAI IR KONTROLĖ JONAVOS RAJONE

 

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie sveikatos apsaugos ministerijos Kauno departamento Jonavos skyriaus specialistai informuoja, kad Jonavos rajone sporto klubų paslaugų veiklai yra išduoti septyni leidimai-higienos pasai (toliau – LHP). Šiais metais birželio ir spalio mėnesiais planuojama atlikti valstybinę periodinę visuomenės sveikatos saugos kontrolę keturiuose sportų klubų paslaugas teikiančiuose ūkio subjektuose. 

Kontrolė atliekama siekiant įvertinti ūkio subjektų atitiktį Lietuvos higienos normos HN 123:2013 „Sporto klubo paslaugų sveikatos saugos reikalavimai" reikalavimams. Ši norma nustato pagrindinius sporto klubų įrengimo ir priežiūros visuomenės sveikatos saugos reikalavimus, kurie yra privalomi teikiantiems sporto klubų paslaugas ir juos lankantiems.

Specialistai atkreipia dėmesį, kad sporto klubų paslaugų teikėjai privalo turėti leidimą-higienos pasą, kurio originalas arba jo kopija turi būti pateiktas vartotojams matomoje vietoje, užtikrinti patalpų, įrenginių ir inventoriaus švarą, valyti ir dezinfekuoti biocidiniais produktais dušų, prausyklų, tualetų įrenginius.

Sporto klubo paslaugų vartotojas prieš sudarant paslaugų teikimo sutartį, privalo būti supažindintas su saugiu įrangos naudojimu, galima rizika vartotojo sveikatai, vidaus tvarkos taisyklėmis. Sporto klubo patalpose, kuriose vyksta pratybos, turi būti įrangos, įrenginių, inventoriaus valymui skirtų priemonių, kuriomis galėtų naudotis sporto klubo paslaugų vartotojai. 

 

Kauno departamento Jonavos skyriaus vedėja Jurgita Arbočienė