ŽEIMIŲ TVENKINYS ATITINKA HIGIENOS REIKALAVIMUS

Liepos 31 d. atlikus pakartotiną Žeimių tvenkinio vandens mėginio tyrimą, nustatyta, kad minimo tvenkinio vandens kokybė atitiko higienos reikalavimus, nurodytus Lietuvos higienos normoje HN HN 92:2018 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė".

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Aplinkos ir sveikatos apsaugos skyriaus inf.