„CENTRINIO MIESTO STADIONO TRIBŪNŲ NAUJA STATYBA IR STADIONO KAPITALINIO REMONTO DARBAI“

 

 

INFORMACIJA APIE SUDARYTAS SUTARTIS

 

Darbų pirkimai

 

I. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS:

I.1. Perkančiosios organizacijos pavadinimas ir įmonės kodas: Jonavos rajono savivaldybės administracija, 188769070

I.1.1. Adresas, pašto kodas: Žeimių g. 13, LT-55158 Jonava

I.1.2. Kontaktiniai duomenys: asmuo(-enys) kontaktams, telefonas(-ai), faksas, el. paštas, interneto adresas(-ai) ir elektroninė prieiga prie informacijos (URL): Aira Kaunietė, tel. +370 349 47 562, el. paštas aira.kauniete@jonava.lt.

II. PIRKIMO OBJEKTAS:

II.1. Pirkimo pavadinimas: Centrinio miesto stadiono tribūnų nauja statyba ir stadiono kapitalinio remonto darbai.

II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Pagrindiniai orientaciniai darbų kiekiai:

Darbo projektas 1 kompl.; Išpildomoji nuotrauka 1 kompl.; Kadastrinė byla 1 kompl.; Informacinis stendas 1 vnt. Tvarkomos sklypo dalies plotas apie 13 500 kv.m; Tribūnų vietų skaičius apie 2 000 vnt.; Bendrasis pastato plotas apie 1 118,89 kv.m.; Vandentiekio tinklų 1 kompl.; Nuotekų tinklų 1 kompl.; Elektros tinklų 1 kompl.; Elektroninių ryšių tinklų 1 kompl.; Apsauginės signalizacijos 1 kompl. Tvarkomos sklypo dalies plotas apie 10 930 kv.m; Nuotekų tinklai 1 kompl.; Elektros tinklai 1 kompl. Ne mažesnė kaip 1,8 m aukščio nuo žemės tvora su pamatais ir dvivėriais varteliais apie 850 m.

II.2.1. Pirkimo objekto tipas: darbai.

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ IR SUDARYTĄ SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, kiek sudaryta pirkimo sutarčių (preliminariųjų sutarčių)):

III.1. Pirkimo dalies numeris ir pavadinimas (jei taikoma): -

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: Pasirašyta preliminarioji sutartis su pirmaisiais 3 (trim) dalyviais pagal patvirtintą pasiūlymų eilę:

1. UAB „Irdaiva";

2. Jungtinės veiklos partneriai UAB „LitCon" ir AB „Montuotojas";

3. Jungtinės veiklos partneriai UAB „Infes" ir UAB „Dzūkijos statyba".

III.3. Bendra galutinė sutarties vertė eurais ir litais (eurais ir litais arba kita valiuta) (su/be PVM):

1. 3 930 198,22 Eur su PVM;

2. 4 399 998,02 Eur su PVM;

3. 4 416 499,95 Eur su PVM.

III.4. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus:

1. 2 proc.;

2. 11,88 proc.;

3. 0,65 proc.

IV. Šio skelbimo išsiuntimo data: 2017-07-03.

 

 

_________