„GĖLIŲ, PROGINIŲ PUOKŠČIŲ, PUOKŠČIŲ PATALPŲ PAPUOŠIMUI, VAINIKŲ, GEDULINGŲ KOMPOZICIJŲ PIRKIMAS“

 

INFORMACIJA APIE NUSTATYTUS LAIMĖTOJUS IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTIS

 

Prekių pirkimai

 

I. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS:

I.1. Perkančiosios organizacijos pavadinimas ir įmonės kodas: Jonavos rajono savivaldybės administracija, 188769070

I.1.1. Adresas, pašto kodas: Žeimių g. 13, LT-55158 Jonava

I.1.2. Kontaktiniai duomenys: asmuo(-enys) kontaktams, telefonas(-ai), faksas, el. paštas, interneto adresas(-ai) ir elektroninė prieiga prie informacijos (URL): Aira Kaunietė, tel. +370 349 47 562, el. paštas aira.kauniete@jonava.lt.

II. PIRKIMO OBJEKTAS:

II.1. Pirkimo pavadinimas: „Gėlių, proginių puokščių, puokščių patalpų papuošimui, vainikų, gedulingų kompozicijų pirkimas"

II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Perkamos prekės:

 • Rožės 60 cm ilgio kotais, 100 vnt.
 • Rožės 80 cm ilgio kotais, 150 vnt.
 • Tulpės 40 cm ilgio kotais, 150 vnt.
 • Gvazdikai 60 cm ilgio kotais, 15 vnt.
 • Frezijos iki 50 cm ilgio kotais, 40 vnt.
 • Irisai, 40 vnt.
 • Austomos, 20 vnt.
 • Gerberos, 50 vnt.
 • Lelijos, 20 šaka
 • Kalijos, 20 vnt.
 • Amariliai 70 cm ilgio kotais, 15 vnt.
 • Orchidėjos (stambiais žiedais) mažesniais nei 90 cm ilgio kotais, 2 šaka
 • Rožių 5 žiedų, 80 vnt.
 • Rožių 7 žiedų, 30 vnt.
 • Gvazdikų 5 žiedų, 10 vnt.
 • Astromerijų 50-70 cm, 100 šaka
 • Puokštė maža (įvairų gėlių žiedų), 30 vnt.
 • Puokštė vidutinė (įvairių gėlių žiedų), 60 vnt.
 • Puokšte didelė (įvairių gėlių žiedų), 40 vnt.
 • Puokštė dėžutėje (rožių), 5 vnt.
 • Puokštė dėžutėje (įvairių gėlių), 5 vnt.
 • 8 žiedų kompozicija (įvairių gėlių žiedų), 5 vnt.
 • 10 žiedų kompozicija (įvairių gėlių žiedų), 10 vnt.
 • 10 žiedų vainikas (įvairių gėlių žiedų), 10 vnt.
 • 14 žiedų vainikas (įvairių gėlių žiedų), 10 vnt.
 • 20 žiedų vainikas (įvairių gėlių žiedų), 10 vnt.

II.2.1. Pirkimo objekto tipas: prekės

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, dėl kiek pirkimo dalių buvo priimti sprendimai):

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): -

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: M.Vencevičiaus įmonė „Solidagas", įmonės kodas 256534930.

III.3. Numatoma bendra sutarties vertė (eurais) (su/be PVM): 5 296,00 Eur su PVM.

III.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: Tiekėjo pasiūlymas atitinka konkurso sąlygų reikalavimus, tiekėjas pasiūlė mažiausią perkančiajai organizacijai priimtiną kainą.

III.4.1. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus: -

IV. Šio skelbimo išsiuntimo data: 2017-07-04.