„JONAVOS RAJONO SAVIVALDYBĖS INFORMACIJOS SPAUSDINIMAS IR PUBLIKAVIMAS VIETINĖJE SPAUDOJE“

 

INFORMACIJA APIE NUSTATYTUS LAIMĖTOJUS IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTIS

 

Paslaugų pirkimai

 

I. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS:

I.1. Perkančiosios organizacijos pavadinimas ir įmonės kodas: Jonavos rajono savivaldybės administracija, 188769070

I.1.1. Adresas, pašto kodas: Žeimių g. 13, LT-55158 Jonava

I.1.2. Kontaktiniai duomenys: asmuo(-enys) kontaktams, telefonas(-ai), faksas, el. paštas, interneto adresas(-ai) ir elektroninė prieiga prie informacijos (URL): Aira Kaunietė, tel. +370 349 47 562, el. paštas aira.kauniete@jonava.lt.

II. PIRKIMO OBJEKTAS:

II.1. Pirkimo pavadinimas: „Jonavos rajono savivaldybės informacijos spausdinimas ir publikavimas vietinėje spaudoje".

II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas:

Antrame, trečiame psl. – Viešųjų pirkimų skelbimai ir kiti skelbimai. Privaloma skelbti informacija, pranešimai spaudai; straipsniai. Skelbimai apie numatomas vykdyti pratybas, oro užterštumą, laisvas vietas ikimokyklinėse įstaigose ir kt. Informacija apie savivaldybės tarybos priimtus sprendimus, sprendimų projektai, tvarkos, taisyklės, jų komentarai, komisijų išvados – apie 25 000 cm2 per 12 mėn. Kituose puslapiuose (visuose, išskyrus 1, 2, 3 psl.) – viešinimo straipsniai, skelbimai ES vykdomiems projektams – apie 15 000 cm2 per 12 mėn.

Kituose puslapiuose (visuose, išskyrus 1, 2, 3 psl.) – užuojauta, nekrologai – apie 1 000 cm2 per 12 mėn. Pirmame psl. – sveikinimai, valstybinių, kalendorinių, profesinių švenčių proga – apie 1 000 cm2 per 12 mėn. Pastaba. Perkančioji organizacija neįsipareigoja išpirkti viso nurodyto paslaugų kiekio. Paslaugų teikėjas turi sudaryti galimybę informaciją skelbti ne mažiau kaip 2 kartus per savaitę.

II.2.1. Pirkimo objekto tipas: paslaugos

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, dėl kiek pirkimo dalių buvo priimti sprendimai):

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): -

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Dzindra", įmonės kodas 256659670

III.3. Numatoma bendra sutarties vertė (eurais) (su/be PVM): 1075,00 Eur su PVM.

III.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: Tiekėjo pasiūlymas atitinka konkurso sąlygų reikalavimus, tiekėjas pasiūlė mažiausią perkančiajai organizacijai priimtiną kainą.

III.4.1. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus: -

IV. Šio skelbimo išsiuntimo data: 2017-07-10.