„JONAVOS RAJONO SAVIVALDYBĖS INFORMACIJOS SPAUSDINIMAS IR PUBLIKAVIMAS VIETINĖJE SPAUDOJE“

 

INFORMACIJA APIE PRADEDAMUS PIRKIMUS

 

Paslaugų pirkimai

 

I. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS:

I.1. Perkančiosios organizacijos pavadinimas ir įmonės kodas: Jonavos rajono savivaldybės administracija, 188769070

I.1.1. Adresas, pašto kodas: Žeimių g. 13, LT-55158 Jonava

I.1.2. Kontaktiniai duomenys: asmuo(-enys) kontaktams, telefonas(-ai), faksas, el. paštas, interneto adresas(-ai) ir elektroninė prieiga prie informacijos (URL): Aira Kaunietė, tel. +370 349 47 562, el. paštas aira.kauniete@jonava.lt.

II. PIRKIMO OBJEKTAS:

II.1. Pirkimo pavadinimas: „Jonavos rajono savivaldybės informacijos spausdinimas ir publikavimas vietinėje spaudoje".

II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas:

Antrame, trečiame psl. – Viešųjų pirkimų skelbimai ir kiti skelbimai. Privaloma skelbti informacija, pranešimai spaudai; straipsniai. Skelbimai apie numatomas vykdyti pratybas, oro užterštumą, laisvas vietas ikimokyklinėse įstaigose ir kt. Informacija apie savivaldybės tarybos priimtus sprendimus, sprendimų projektai, tvarkos, taisyklės, jų komentarai, komisijų išvados – apie 25 000 cm2 per 12 mėn. Kituose puslapiuose (visuose, išskyrus 1, 2, 3 psl.) – viešinimo straipsniai, skelbimai ES vykdomiems projektams – apie 15 000 cm2 per 12 mėn.

Kituose puslapiuose (visuose, išskyrus 1, 2, 3 psl.) – užuojauta, nekrologai – apie 1 000 cm2 per 12 mėn. Pirmame psl. – sveikinimai, valstybinių, kalendorinių, profesinių švenčių proga – apie 1 000 cm2 per 12 mėn. Pastaba. Perkančioji organizacija neįsipareigoja išpirkti viso nurodyto paslaugų kiekio. Paslaugų teikėjas turi sudaryti galimybę informaciją skelbti ne mažiau kaip 2 kartus per savaitę.

II.2.1. Pirkimo objekto tipas: paslaugos

III. PIRKIMO BŪDAS IR JO PASIRINKIMO PRIEŽASTYS:

III.1. Pirkimo būdas: mažos vertės apklausa.

III.2. Priežastys, dėl kurių pasirinktas nurodytas pirkimo būdas: vadovaujantis Jonavos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. vasario 2 d. įsakymu Nr. 13B-216 patvirtintų Viešųjų supaprastintų pirkimų taisyklių 107.1.4.2 p., „atliekamas mažos vertės pirkimas esant bent vienai iš šių sąlygų: sudaromos prekių ar paslaugų pirkimo sutarties vertė neviršija 30 000 Eur (be pridėtinės vertės mokesčio); darbų pirkimo sutarties vertė neviršija 90 000 Eur (be pridėtinės vertės mokesčio)" ir  133 p. „Mažos vertės pirkimas gali būti atliekamas, kai preliminari pirkimo sutarties vertė neviršija 145 000 eurų be PVM darbams ir 58 000 eurų be PVM paslaugoms/prekėms".

IV. Šio skelbimo išsiuntimo data: 2017-06-28.