INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ

 

Knygų ,,Neatrasta Lietuva" pirkimas

 (Darbai/ paslaugos/ prekė)

 

I. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS:

I.1. Perkančiosios organizacijos pavadinimas ir įmonės kodas: Jonavos rajono savivaldybės administracija, 188769070.

I.1.1. Adresas, pašto kodas:  Žeimių g. 13, LT-55158 Jonava.

I.1.2. Kontaktiniai duomenys: asmuo(-enys) kontaktams, telefonas(-ai), faksas, el. paštas, interneto adresas(-ai) ir elektroninė prieiga prie informacijos (URL): Bendrojo skyriaus vyr. specialistė Valda Koženiauskienė, tel. (8 349) 50 001, valda.kozeniauskiene@jonava, www.jonava.lt

I.2. Viešųjų pirkimų tarnybos suteiktas pirkimo numeris (jei taikoma): _____________________

II. PIRKIMO OBJEKTAS:

II.1. Pirkimo pavadinimas: Knygų ,,Neatrasta Lietuva" (102 vnt.) pirkimas.

II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Fotoalbumas  ,,Neatrasta Lietuva"  (102 vnt.). Fotografijų albumas, apimtis64 psl., 17 cmx24cm, autorius Kęstutis Fedirka, įsigyjama tiesiai iš tiekėjo.

II.2.1. Pirkimo objekto tipas (darbai, paslaugos, prekės): prekė.

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, dėl kiek pirkimo dalių buvo priimti sprendimai):

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): ___________________

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: ,,Fotoskrydis", Kęstutis Fedirka, IVP Nr. 056281.

III.3. Numatoma bendra sutarties vertė (eurais arba kita valiuta) (su/be PVM): 761,47 Eur be PVM, 612,00  Eur su  PVM. Prekės įsigyjamos tiesiai iš tiekėjo (PVM 9 %).

III.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: mažiausia pasiūlyta kaina.

III.4.1. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus, subtiekėjus, subteikėjus: ___________________