INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ

 

 

Fotografijų parodai bei Joninių šventės fotografavimo paslaugos pirkimas

 

(Darbai, paslaugos, prekės)

 

I. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS:

I.1. Perkančiosios organizacijos pavadinimas ir įmonės kodas: Jonavos rajono savivaldybės administracija, 188769070

I.1.1. Adresas, pašto kodas:  Žeimių g. 13, LT-55158 Jonava

I.1.2. Kontaktiniai duomenys: asmuo(-enys) kontaktams, telefonas(-ai), faksas, el. paštas, interneto adresas(-ai) ir elektroninė prieiga prie informacijos (URL): Bendrojo skyriaus ryšiams su visuomene specialistė Kristina Lukoševičiūtė, tel. (8 349) 500 01, el. paštas kristina.lukoseviciute@jonava.lt .

I.2. Viešųjų pirkimų tarnybos suteiktas pirkimo numeris (jei taikoma): _____________________

II. PIRKIMO OBJEKTAS:

II.1. Pirkimo pavadinimas:  Fotografijų parodai bei Joninių šventės fotografavimo paslaugos  pirkimas.

II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Fotografijų parodai bei Joninių šventės fotografavimo  paslaugos pirkimas.

II.2.1. Pirkimo objekto tipas (darbai, paslaugos, prekės): Paslauga.

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, dėl kiek pirkimo dalių buvo priimti sprendimai)

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): ___________________

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: Rimgaudas Budrys.

III.3. Numatoma bendra sutarties vertė (litais arba kita valiuta) (su/be PVM): 600,00 Eur su PVM.

 

III.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: Mažos vertės pirkimas žodžiu, kai preliminari pirkimo vertė neviršija 3000,00 Eur be PVM .VP Taisyklių 2015 m. kovo18 d. patvirtintų administracijos direktoriaus įsakymu Nr. 13B-0411 137; 137.1; 112; 51 ir 71 punktai

III.4.1. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus, subtiekėjus, subteikėjus: ___________________