INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ

 

 

Paslaugos pirkimas

(Darbai/ paslaugos/ prekės)

 

I. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS:

I.1. Perkančiosios organizacijos pavadinimas ir įmonės kodas: Jonavos rajono savivaldybės administracija, 188769070

I.1.1. Adresas, pašto kodas:  Žeimių g. 13, LT-55158 Jonava

I.1.2. Kontaktiniai duomenys: asmuo(-enys) kontaktams, telefonas(-ai), faksas, el. paštas, interneto adresas(-ai) ir elektroninė prieiga prie informacijos (URL): Asta Toločkienė, tel. 8349 50077,el. p.: asta.tolockiene@jonava.lt

I.2. Viešųjų pirkimų tarnybos suteiktas pirkimo numeris (jei taikoma): _____________________

II. PIRKIMO OBJEKTAS:

II.1. Pirkimo pavadinimas: Nekilnojamojo turto vertės nustatymo paslauga

II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: 50/100 dalies pastato – gyvenamojo namo su priklausiniais, esančių Taikos g. 17, Užusalių k., Užusalių sen., Jonavos r. sav., turto vertės nustatymo paslauga

II.2.1. Pirkimo objekto tipas (darbai, paslaugos, prekės): Paslaugos

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, dėl kiek pirkimo dalių buvo priimti sprendimai):

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): __________

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Nidulus appraisal", įmonės kodas 135614151

III.3. Numatoma bendra sutarties vertė (eurais arba kita valiuta) (su/be PVM): 236,00 (su PVM).

III.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlyta mažiausia kaina.

III.4.1. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus, subtiekėjus, subteikėjus: ___________________