INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ

 

Darbų pirkimas

(Darbai/ paslaugos/ prekės)

 

I. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS:

I.1. Perkančiosios organizacijos pavadinimas ir įmonės kodas: Jonavos rajono savivaldybės administracija, 188769070

I.1.1. Adresas, pašto kodas:  Žeimių g. 13, LT-55158 Jonava

I.1.2. Kontaktiniai duomenys: asmuo(-enys) kontaktams, telefonas(-ai), faksas, el. paštas, interneto adresas(-ai) ir elektroninė prieiga prie informacijos (URL): Mindaugas Gritėnas, tel. 8349 50162, el.p.: mindaugas.gritenas@jonava.lt

I.2. Viešųjų pirkimų tarnybos suteiktas pirkimo numeris (jei taikoma): -

II. PIRKIMO OBJEKTAS:

II.1. Pirkimo pavadinimas: Šilų sen. Milagainių k. Dvaro g. drenažo sistemos remonto darbai II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: drenažo linijų ieškojimas, drenažo rinktuvų įrengimas, vandens nuleistuvo įrengimas, vandens nuleistuvo remontas  Dvaro g., Milagainių k., Šilų sen.

II.2.1. Pirkimo objekto tipas (darbai, paslaugos, prekės) darbai

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, dėl kiek pirkimo dalių buvo priimti sprendimai):

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma):-

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Jonavos hidrotechnika", įm.k. 256658230

III.3. Numatoma bendra sutarties vertė (eurais arba kita valiuta) (su/be PVM):  5121,34 Eur su PVM

III.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojaspasiūlyta mažiausia kaina

III.4.1. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus, subtiekėjus, subteikėjus: -