INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ

 

DVIRAČIŲ/PĖSČIŲJŲ TAKŲ PLĖTROS NUO ESAMŲ DVIRAČIŲ TAKŲ TIES PANERIŲ G. 43 IKI LAUKAGALIŲ G. JONAVOS MIESTE STATYBA

 

Darbų pirkimai

 

I. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS:

I.1. Perkančiosios organizacijos pavadinimas ir įmonės kodas: Jonavos rajono savivaldybės administracija, 188769070

I.1.1. Adresas, pašto kodas:  Žeimių g. 13, LT-55158 Jonava

I.1.2. Kontaktiniai duomenys: asmuo(-enys) kontaktams, telefonas(-ai), faksas, el. paštas, interneto adresas(-ai) ir elektroninė prieiga prie informacijos (URL): Raminta Paplonskienė, tel. +370 349 53 805, el. paštas raminta.paplonskiene@jonava.lt, interneto adresas www.jonava.lt

I.2. Viešųjų pirkimų tarnybos suteiktas pirkimo numeris (jei taikoma): 187344

II. PIRKIMO OBJEKTAS:

II.1. Pirkimo pavadinimas:  Dviračių/pėsčiųjų takų plėtros nuo esamų dviračių takų ties Panerių g. 43 iki Laukagalių g. Jonavos mieste statyba

II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Preliminarūs perkamų darbų kiekiai:

1) Asfaltbetonio dangos su pagrindais įrengimas – apie 1077 m2;

2) Betoninių trinkelių įrengimas – apie 118 m2;

3) Lietaus nuotekų tinklų iš PVC vamzdžių įrengimas – apie 191 m;

4) Tranšėjų kasimas – apie 371 m;

5) Kabelio tiesimas – apie 336 m;

6) Išpildomosios geodezinės kontrolinės nuotraukos (statinio ir tinklų įrengimui po 1 egz.) – 2 vnt.;

7) Statinių kadastrinės bylos (statinio ir tinklų įrengimui po 1 egz.) – 2 vnt.

II.2.1. Pirkimo objekto tipas (darbai, paslaugos, prekės): darbai

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, dėl kiek pirkimo dalių buvo priimti sprendimai):

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma):

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Jonavos hidrotechnika"

III.3. Numatoma bendra sutarties vertė (eurais arba kita valiuta) (su/be PVM): 146114,37 Eur  su PVM

III.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: tiekėjo pasiūlymas atitiko perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus, mažiausia kaina

III.4.1. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus, subtiekėjus, subteikėjus: UAB Dažnis, 16,9 proc.