INFORMACIJA APIE PRADEDAMĄ PIRKIMĄ

 

Knygų ,,Neatrasta Lietuva..." pirkimas

(Darbai/ paslaugos/ prekė)

 

I. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS:

I.1. Perkančiosios organizacijos pavadinimas ir įmonės kodas: Jonavos rajono savivaldybės administracija, 188769070.

I.1.1. Adresas, pašto kodas:  Žeimių g. 13, LT-55158 Jonava.

I.1.2. Kontaktiniai duomenys: asmuo(-enys) kontaktams, telefonas(-ai), faksas, el. paštas, interneto adresas(-ai) ir elektroninė prieiga prie informacijos (URL): Bendrojo skyriaus vyr. specialistė Valda Koženiauskienė, tel. (8 349) 50 001, valda.kozeniauskiene@jonava, www.jonava.lt

II. PIRKIMO OBJEKTAS:

II.1. Pirkimo pavadinimas: Knygų ,,Neatrasta Lietuva..."  pirkimas (102 vnt.).

II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Fotoalbumas ,,Neatrasta Lietuva"  (102 vnt.). Fotografijų albumas, apimtis 64 psl., 17 cmx24cm, autorius Kęstutis Fedirka, įsigyjama tiesiai iš tiekėjo.

II.2.1. Pirkimo objekto tipas (darbai, paslaugos, prekės): prekė.

III. PIRKIMO BŪDAS IR JO PASIRINKIMO PRIEŽASTYS:

III.1. Pirkimo būdas: Mažos vertės pirkimas žodžiu.

III.2. Priežastys, dėl kurių pasirinktas nurodytas pirkimo būdas: Mažos vertės pirkimas žodžiu (Jonavos rajono savivaldybės administracijos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės, patvirtintos 2017 m. vasario 2 d. administracijos direktoriaus įsakymu Nr. 13B-216, 51 p., 71 p., 112 p., 137 p., 137.1 p.