INFORMACIJA APIE SUDARYTĄ SUTARTĮ

Pašto ir kurjerio paslaugos pirkimas

 

 (Darbai, paslaugos, prekės)

 

I. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS:

I.1. Perkančiosios organizacijos pavadinimas ir įmonės kodas: Jonavos rajono savivaldybės administracija, 188769070

I.1.1. Adresas, pašto kodas:  Žeimių g. 13, LT-55158 Jonava

I.1.2. Kontaktiniai duomenys: asmuo(-enys) kontaktams, telefonas(-ai), faksas, el. paštas, interneto adresas(-ai) ir elektroninė prieiga prie informacijos (URL): Bendrojo skyriaus vedėjas Eugenijus Marciukas, tel. ( 8 349) 58740, eugenijus.marciukas@jonava.lt www.jonava.lt.

I.2. Viešųjų pirkimų tarnybos suteiktas pirkimo numeris (jei taikoma):

II. PIRKIMO OBJEKTAS:

II.1. Pirkimo pavadinimas: Pašto ir kurjerio paslaugos  pirkimas.

II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Pagal sutartinius pašto ir kurjerio paslaugų tarifus 12 mėn.

II.2.1. Pirkimo objekto tipas (darbai, paslaugos, prekės):  Paslauga.

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ IR SUDARYTĄ SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, kiek sudaryta pirkimo sutarčių (preliminariųjų sutarčių)): AB „Lietuvos paštas " ir UAB „ Baltic Post"

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): ______________________

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė:  AB „ Lietuvos paštas"  121215587, UAB „ Baltic Post"

III.3. Bendra galutinė sutarties vertė eurais (su/be PVM):  6997,15 su PVM

III.4. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus, subtiekėjus, subteikėjus: ________________