INFORMACIJA APIE SUDARYTAS SUTARTIS

 

INVESTICINIŲ PROJEKTŲ PIRKIMAS 2014-2020 M. LAIKOTARPIO PROJEKTAMS

Paslaugų pirkimai

 

I. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS:

I.1. Perkančiosios organizacijos pavadinimas ir įmonės kodas: Jonavos rajono savivaldybės administracija, 188769070

I.1.1. Adresas, pašto kodas:  Žeimių g. 13, LT-55158 Jonava

I.1.2. Kontaktiniai duomenys: asmuo(-enys) kontaktams, telefonas(-ai), faksas, el. paštas, interneto adresas(-ai) ir elektroninė prieiga prie informacijos (URL): Raminta Paplonskienė, tel. +370 349 53 805, el. paštas raminta.paplonskiene@jonava.lt, interneto adresas www.jonava.lt

I.2. Viešųjų pirkimų tarnybos suteiktas pirkimo numeris (jei taikoma):

II. PIRKIMO OBJEKTAS:

II.1. Pirkimo pavadinimas:  Investicinių projektų pirkimas 2014-2020 m. laikotarpio projektams

II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Planuojami investicinių projektų kiekiai:

10 vnt. 2014-2020 m. ES paramai gauti, parengti pagal VšĮ Centrinės projektų valdymo agentūros patvirtintą investicijų projektų rengimo metodiką;

5 vnt. parengti pagal finansų ministro 2001 m. liepos 4 d. įsakymo Nr. 201 „Dėl Valstybės kapitalo investicijų planavimo metodikos patvirtinimo" patvirtintą Investicijų projektų rengimui taikomų reikalavimų aprašą.

II.2.1. Pirkimo objekto tipas (darbai, paslaugos, prekės): paslaugos

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR SUDARYTĄ SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, dėl kiek pirkimo dalių buvo priimti sprendimai):

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma):

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Eurointegracijos projektai"

III.3. Bendra galutinė sutarties vertė (eurais arba kita valiuta) (su/be PVM): 32065 Eur 00 ct su PVM

III.4. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus: -

IV. Šio skelbimo išsiuntimo data: 2017-08-03