JONAVOS LOPŠELIO-DARŽELIO „DOBILAS“ PASTATŲ 1C2B, 2C2B, 3C2B, 4C2B, SKLYPO UNIKALUS Nr. 4400-2172-5271, CHEMIKŲ G. 33, JONAVOJE, MODERNIZAVIMAS

 

INFORMACIJA APIE NUSTATYTUS LAIMĖTOJUS IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTIS

 

Darbų  pirkimai

 

I. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS:

I.1. Perkančiosios organizacijos pavadinimas ir įmonės kodas: Jonavos rajono savivaldybės administracija, 188769070

I.1.1. Adresas, pašto kodas:  Žeimių g. 13, LT-55158 Jonava

I.1.2. Kontaktiniai duomenys: asmuo(-enys) kontaktams, telefonas(-ai), faksas, el. paštas, interneto adresas(-ai) ir elektroninė prieiga prie informacijos (URL): Daiva Bradauskienė, tel. (8 349) 53 805, faks. (8 349) 50 012, el. paštas daiva.bradauskiene@jonava.lt, interneto adresas www.jonava.lt

I.2. Viešųjų pirkimų tarnybos suteiktas pirkimo numeris: 185940

II. PIRKIMO OBJEKTAS:

II.1. Pirkimo pavadinimas: Jonavos lopšelio-darželio „Dobilas" pastatų 1C2B, 2C2B, 3C2B, 4C2B, sklypo unikalus Nr. 4400-2172-5271, Chemikų g. 33, Jonavoje, modernizavimas

II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas:

1) Ardymo darbai (evakuacinių išėjimų, stiklinių blokelių ir pan.) - 100 proc. pagal TDP

2)  Fasado apšiltinimo darbai (pilnumoje su numerio užrašymu, vėliavos

laikikliu ir pan.) - apie 2243 m2

3) Dviejų korpusų 3C2B ir 4C2B pamatų šiltinimo darbai (du jau yra apšiltinti, todėl vertinti nereikia) su nuogrindos atstatymu - apie 350 m2

4) Stogo apšiltinimo darbai (su konstrukcijų mūrijimu, apskardinimu, kopėčių, liukų keitimu ir pan.) - apie 1450 m2

5) Projekte numatytų langų, durų keitimas - apie 165 m2

6) Naujų avarinių išėjimų bei laiptų įrengimas - 100 proc. pagal TDP

7) Gerbūvio atstatymas - 100 proc. pagal TDP

8) Pastato nekilnojamo turto kadastro byla - 1 kompl.

9) Energetinio naudingumo sertifikatas- 1 kompl.

II.2.1. Pirkimo objekto tipas: darbai

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, dėl kiek pirkimo dalių buvo priimti sprendimai):

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): Jonavos lopšelio-darželio „Dobilas" pastatų 1C2B, 2C2B, 3C2B, 4C2B, sklypo unikalus Nr. 4400-2172-5271, Chemikų g. 33, Jonavoje, modernizavimas

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Adista"

III.3. Numatoma bendra sutarties vertė (eurais arba kita valiuta) (su/be PVM): 398 999,92 Eur su PVM

III.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: Tiekėjas pasiūlė priimtiną kainą

III.4.1. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus: netaikoma

IV. Šio skelbimo išsiuntimo data: 2017-06-13

 

_________