JONAVOS RAJONO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS REIKŠMĖS KELIŲ IR GATVIŲ (INŽINERINIŲ STATINIŲ) KADASTRINIAI MATAVIMAI

 

 

INFORMACIJA APIE SUDARYTAS SUTARTIS

 

Paslaugų pirkimai

 

I. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS:

I.1. Perkančiosios organizacijos pavadinimas ir įmonės kodas: Jonavos rajono savivaldybės administracija, 188769070

I.1.1. Adresas, pašto kodas:  Žeimių g. 13, LT-55158 Jonava

I.1.2. Kontaktiniai duomenys: asmuo(-enys) kontaktams, telefonas(-ai), faksas, el. paštas, interneto adresas(-ai) ir elektroninė prieiga prie informacijos (URL): Raminta Paplonskienė, tel. (8 349) 47562, faks. (8 349) 50 012, el. paštas raminta.paplonskiene@jonava.lt, interneto adresas www.jonava.lt

I.2. Viešųjų pirkimų tarnybos suteiktas pirkimo numeris: 184760

II. PIRKIMO OBJEKTAS:

II.1. Pirkimo pavadinimas: Jonavos rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių (inžinerinių statinių) kadastriniai matavimai

II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas:

Paslaugų apimtys per 35 mėn.: minimalus kadastruojamų objektų kiekis – 15 000 m; maksimalus kadastruojamų objektų kiekis – 150 000 m.

II.2.1. Pirkimo objekto tipas: paslaugos

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ IR SUDARYTĄ SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, kiek sudaryta pirkimo sutarčių (preliminariųjų sutarčių)):

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): Jonavos rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių (inžinerinių statinių) kadastriniai matavimai

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Inreal GEO".

III.3. Bendra galutinė sutarties vertė eurais arba kita valiuta (su/be PVM): 48 000,00 Eur su PVM

III.4. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus: nepasitelkiama.

IV. Šio skelbimo išsiuntimo data: 2017-06-13

_________