JONAVOS VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „ŽILVITIS“ MODERNIZAVIMAS

 

INFORMACIJA APIE SUDARYTAS SUTARTIS

 

Darbų pirkimai

 

I. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS:

I.1. Perkančiosios organizacijos pavadinimas ir įmonės kodas: Jonavos rajono savivaldybės administracija, 188769070

I.1.1. Adresas, pašto kodas: Žeimių g. 13, LT-55158 Jonava

I.1.2. Kontaktiniai duomenys: asmuo(-enys) kontaktams, telefonas(-ai), faksas, el. paštas, interneto adresas(-ai) ir elektroninė prieiga prie informacijos (URL): Aira Kaunietė, tel. +370 349 47 562, el. paštas aira.kauniete@jonava.lt.

II. PIRKIMO OBJEKTAS:

II.1. Pirkimo pavadinimas: „Jonavos vaikų lopšelio-darželio „Žilvitis" modernizavimas"

II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Preliminarūs stambiausi Darbai ir jų kiekiai:

1.  Fasado apšiltinimas, atliekant apdailą apie 1200m2;

2. Stogo apšiltinimas su naujos stogo dangos įrengimu, parapetų, vėdinimo  šachtų apskardinimu, lietaus nuvedimo sistema apie 1805 m2;

3. Cokolio apšiltinimas su apdaila apie 235 m2;

4. Nuogrindos įrengimas apie 82 m2;

5. Prieduobių remontas apie 8 m2;

6. Lauko laiptų remontas apie 12 m2;

7. Vidinių aikštelių (tambūrų) grindų dangos remontas apie 55 m2;

8. PVC profilio langų įrengimas apie 12 m2;

9. Aliuminio profilio lauko durų įrengimas apie 16,5 m2;

10. Stoglangių pakeitimas 12 vnt.;

11. Projektas – 1 kompl.;

12. Kadastrinė byla – 1 kompl.;

13. Energetinio naudingumo sertifikatas – 1 kompl.;

14. Projekto vykdymo priežiūros paslauga – 1 kompl.

II.2.1. Pirkimo objekto tipas: darbai.

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ IR SUDARYTĄ SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, kiek sudaryta pirkimo sutarčių (preliminariųjų sutarčių)):

III.1. Pirkimo dalies numeris ir pavadinimas (jei taikoma): -

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė:

UAB „Dengsta" 302299426

III.3. Bendra galutinė sutarties vertė eurais ir litais (eurais ir litais arba kita valiuta) (su/be PVM): 274 574,58 Eur su PVM

III.4. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus: -

IV. Šio skelbimo išsiuntimo data: 2017-07-19.

 

_________