PAMIŠKĖS G. IŠORŲ K., UŽUSALIŲ SEN., II ETAPO KAPITALINIO REMONTO DARBAI

INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ

 

Darbų pirkimai

 

I. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS:

I.1. Perkančiosios organizacijos pavadinimas ir įmonės kodas: Jonavos rajono savivaldybės administracija, 188769070

I.1.1. Adresas, pašto kodas:  Žeimių g. 13, LT-55158 Jonava

I.1.2. Kontaktiniai duomenys: asmuo(-enys) kontaktams, telefonas(-ai), faksas, el. paštas, interneto adresas(-ai) ir elektroninė prieiga prie informacijos (URL): Raminta Paplonskienė, tel. +370 349 53 805, el. paštas raminta.paplonskiene@jonava.lt, interneto adresas www.jonava.lt

I.2. Viešųjų pirkimų tarnybos suteiktas pirkimo numeris (jei taikoma):

 

II. PIRKIMO OBJEKTAS:

II.1. Pirkimo pavadinimas:  Pamiškės g. Išorų k., Užusalių sen., II etapo kapitalinio remonto darbai

II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Preliminarūs perkamų darbų kiekiai:

Kelio pagrindų ir a/b dangos įrengimas apie 1232 m2;

Kelkraščio įrengimas apie 712 m2;

HDPE d110 vamzdžių įrengimas apie 61 m;

Drenažinio plastikinio D 160 mm vamzdžio įrengimas apie 355 m;

Kadastrinė byla – 1 kompl.

Geodezinė kontrolinė nuotrauka – 1 kompl.

II.2.1. Pirkimo objekto tipas (darbai, paslaugos, prekės): darbai

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, dėl kiek pirkimo dalių buvo priimti sprendimai):

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma):

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Fegda"

III.3. Numatoma bendra sutarties vertė (eurais arba kita valiuta) (su/be PVM): 62592,17 su PVM

III.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: tiekėjo pasiūlymas atitiko perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus, mažiausia kaina

III.4.1. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus, subtiekėjus, subteikėjus: UAB Geokada, 0,78 proc.