PAMIŠKĖS G. IŠORŲ K., UŽUSALIŲ SEN., II ETAPO KAPITALINIO REMONTO DARBAI

 

INFORMACIJA APIE SUDARYTAS SUTARTIS

 

Darbų  pirkimai

 

I. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS:

I.1. Perkančiosios organizacijos pavadinimas ir įmonės kodas: Jonavos rajono savivaldybės administracija, 188769070

I.1.1. Adresas, pašto kodas:  Žeimių g. 13, LT-55158 Jonava

I.1.2. Kontaktiniai duomenys: asmuo(-enys) kontaktams, telefonas(-ai), faksas, el. paštas, interneto adresas(-ai) ir elektroninė prieiga prie informacijos (URL): Daiva Bradauskienė, tel. (8 349) 53805, faks. (8 349) 50 012, el. paštas daiva.bradauskiene@jonava.lt, interneto adresas www.jonava.lt

I.2. Viešųjų pirkimų tarnybos suteiktas pirkimo numeris: -

II. PIRKIMO OBJEKTAS:

II.1. Pirkimo pavadinimas: Pamiškės g. Išorų k., Užusalių sen., II etapo kapitalinio remonto darbai

II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas:

Pirkimo tikslas – įsigyti Pamiškės g. Išorų k., Užusalių sen., II etapo kapitalinio remonto darbus

II.2.1. Pirkimo objekto tipas: darbai

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ IR SUDARYTĄ SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, kiek sudaryta pirkimo sutarčių (preliminariųjų sutarčių)):

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): Pamiškės g. Išorų k., Užusalių sen., II etapo kapitalinio remonto darbai

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Fegda".

III.3. Bendra galutinė sutarties vertė eurais arba kita valiuta (su/be PVM): 62 592,17 Eur su PVM

III.4. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus: 0,78 proc.

IV. Šio skelbimo išsiuntimo data: 2017-06-28

_________