SEMINARAS „VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ĮSTATYMO PAKEITIMAI IR TAIKYMAS NUO 2017 M. LIEPOS MĖN. 1 DIENOS“

 

INFORMACIJA APIE SUDARYTAS SUTARTIS

 

Paslaugų pirkimai

 

I. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS:

I.1. Perkančiosios organizacijos pavadinimas ir įmonės kodas: Jonavos rajono savivaldybės administracija, 188769070

I.1.1. Adresas, pašto kodas:  Žeimių g. 13, LT-55158 Jonava

I.1.2. Kontaktiniai duomenys: asmuo(-enys) kontaktams, telefonas(-ai), faksas, el. paštas, interneto adresas(-ai) ir elektroninė prieiga prie informacijos (URL): Daiva Bradauskienė, tel. (8 349) 53805, faks. (8 349) 50 012, el. paštas daiva.bradauskiene@jonava.lt, interneto adresas www.jonava.lt

I.2. Viešųjų pirkimų tarnybos suteiktas pirkimo numeris: -

II. PIRKIMO OBJEKTAS:

II.1. Pirkimo pavadinimas: Seminaras „Viešųjų pirkimų įstatymo pakeitimai ir taikymas nuo 2017 m. liepos mėn. 1 dienos"

II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas:

Pirkimo tikslas – įsigyti seminaro „Viešųjų pirkimų įstatymo pakeitimai ir taikymas nuo 2017 m. liepos mėn. 1 dienos" vedimo paslaugas

II.2.1. Pirkimo objekto tipas: paslaugos

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ IR SUDARYTĄ SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, kiek sudaryta pirkimo sutarčių (preliminariųjų sutarčių)):

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): Seminaras „Viešųjų pirkimų įstatymo pakeitimai ir taikymas nuo 2017 m. liepos mėn. 1 dienos"

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Apertum".

III.3. Bendra galutinė sutarties vertė eurais arba kita valiuta (su/be PVM): 765 Eur be PVM (Jonavos rajono savivaldybės administracijos dalis) + 442 Eur be PVM (įgaliojusių perkančiųjų organizacijų dalis, už kurią sutartis pasirašė įgaliojusios organizacijos)

III.4. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus: nepasitelkiama.

IV. Šio skelbimo išsiuntimo data: 2017-06-19

_________