TIEKĖJO, APRŪPINANČIO MOKINIUS MOKINIO REIKMENIMIS PARINKIMAS, APRŪPINTI MOKINIUS INDIVIDUALIAIS MOKINIO REIKMENIMIS

 

 

INFORMACIJA APIE SUDARYTAS SUTARTIS

 

Paslaugų pirkimai

 

I. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS:

I.1. Perkančiosios organizacijos pavadinimas ir įmonės kodas: Jonavos rajono savivaldybės administracija, 188769070

I.1.1. Adresas, pašto kodas: Žeimių g. 13, LT-55158 Jonava

I.1.2. Kontaktiniai duomenys: asmuo(-enys) kontaktams, telefonas(-ai), faksas, el. paštas, interneto adresas(-ai) ir elektroninė prieiga prie informacijos (URL): Aira Kaunietė, tel. +370 349 47562, el. paštas aira.kauniete@jonava.lt.

II. PIRKIMO OBJEKTAS:

II.1. Pirkimo pavadinimas: „Tiekėjo, aprūpinančio mokinius mokinio reikmenimis parinkimas, aprūpinti mokinius individualiais mokinio reikmenimis"

II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Perkamos paslaugos:

Vienam mokiniui skirta suma mokinio reikmenims įsigyti yra 1,5 bazinės socialinės išmokos dydžio, t.y. 57,00 Eur su PVM. Planuojama, kad mokinio reikmenų rinkinius įsigis nuo 200 iki 250 mokinių.

II.2.1. Pirkimo objekto tipas: paslaugos.

III.1. Pirkimo dalies numeris ir pavadinimas (jei taikoma): -

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB "Jonavos knyga", 156595252

III.3. Bendra galutinė sutarties vertė eurais ir litais (eurais ir litais arba kita valiuta) (su/be PVM): 14 250,00 Eur su PVM.

III.4. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus: -

IV. Šio skelbimo išsiuntimo data: 2017-06-08.

 

_________