Teisės aktai

2018-01-22 1B-1PM DĖL SNIEGUOLĖS CĖGIENĖS APDOVANOJIMO PADĖKOS RAŠTU Veiklos Mero potvarkis
2018-01-24 1B-2PM DĖL KONKURSO ,,DAINŲ DAINELĖ 2018“ DALYVIŲ APDOVANOJIMO PADĖKŲ RAŠTAIS Veiklos Mero potvarkis
2018-01-29 1B-3PM DĖL JONAVOS RAJONO SAVIVALDYBĖS KŪNO KULTŪROS IR SPORTO CENTRO DIREKTORIAUS PAREIGYBĖS APRAŠYMO PATVIRTINIMO Veiklos Mero potvarkis
2018-01-31 1B-4PM DĖL VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ KASMETINIO VERTINIMO DATOS IR LAIKO NUSTATYMO Veiklos Mero potvarkis
2018-02-02 1B-5PM DĖL JONAVOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDŽIO DARBOTVARKĖS SUDARYMO Veiklos Mero potvarkis