Teisės aktai

2020-11-26 13B-1761 DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS FINANSŲ IR BIUDŽETO SKYRIAUS VEDĖJO IR VYRIAUSIŲJŲ SPECIALISTŲ PAREIGYBIŲ APRAŠYMŲ PATVIRTINIMO Veiklos Administracijos direktoriaus įsakymas
2020-11-26 13B-1760 DĖL DARBO GRUPĖS SUDARYMO Veiklos Administracijos direktoriaus įsakymas
2020-11-25 13B-1759 DĖL JONAVOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2018 M. GEGUŽĖS 23 D. ĮSAKYMO NR. 13B-833 „DĖL LAIKINOSIOS GLOBOS NUSTATYMO A. D.“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS Veiklos Administracijos direktoriaus įsakymas
2020-11-25 13B-1758 DĖL JONAVOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2018 M. GEGUŽĖS 23 D. ĮSAKYMO NR. 13B-832 „DĖL LAIKINOSIOS GLOBOS NUSTATYMO A. A.“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS Veiklos Administracijos direktoriaus įsakymas
2020-11-25 13B-1757 DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ PAREIGYBIŲ APRAŠYMŲ PAPILDYMO Veiklos Administracijos direktoriaus įsakymas