Teisės aktai

2020-11-18 13B-1718 DĖL ADRESO SUTEIKIMO Veiklos Administracijos direktoriaus įsakymas
2020-11-18 13B-1717 DĖL ADRESO SUTEIKIMO Veiklos Administracijos direktoriaus įsakymas
2020-11-18 13B-1716 DĖL SOCIALINIO BŪSTO IŠNUOMOJIMO Veiklos Administracijos direktoriaus įsakymas
2020-11-17 13B-1715 DĖL LĖŠŲ SKYRIMO IŠ DIREKTORIAUS REZERVO Veiklos Administracijos direktoriaus įsakymas
2020-11-17 13B-1714 DĖL JONAVOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2020 M. VASARIO 21 D. ĮSAKYMO NR. 13B-276 „DĖL 2020 M. VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANO PATVIRTINIMO“ DALINIO PAPILDYMO IR PAKEITIMO Veiklos Administracijos direktoriaus įsakymas