Teisės aktai

2020-11-19 13B-1722 DĖL JONAVOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2020 M. SPALIO 15 D. ĮSAKYMO NR. 13B – 1534 ,,DĖL SAVIVALDYBĖS VALDOMŲ BENDROVIŲ METINĖS FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS IR VEIKLOS ATASKAITŲ“ 3 PUNKTO PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS Veiklos Administracijos direktoriaus įsakymas
2020-11-19 1B-67PM DĖL JONAVOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDŽIO DARBOTVARKĖS SUDARYMO Veiklos Mero potvarkis
2020-11-18 13B-1721 DĖL LĖŠŲ SKYRIMO IŠ DIREKTORIAUS REZERVO Veiklos Administracijos direktoriaus įsakymas
2020-11-18 13B-1720 DĖL TURTO PERDAVIMO JONAVOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJAI Veiklos Administracijos direktoriaus įsakymas
2020-11-18 13B-1719 DĖL UAB „JONAVOS AUTOBUSAI“ APTARNAUJAMŲ VIETINIO (MIESTO IR PRIEMIESTINIO) REGULIARAUS SUSISIEKIMO AUTOBUSŲ MARŠRUTŲ Veiklos Administracijos direktoriaus įsakymas