Žemės ūkio valdų registravimas/atnaujinimas Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ir kaimo verslo valdų registre


Administracinės paslaugos pavadinimas Žemės ūkio valdų registravimas/atnaujinimas Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ir kaimo verslo valdų registre
Administracinės paslaugos apibūdinimas

Žemės ūkio valdų registravimas / atnaujinimas. Administracinės paslaugos teikėjas įveda pateiktus valdytojo duomenis į Žemės ūkio ir kaimo verslo registro duomenų bazę, atspausdina informacinės sistemos suformuotą ir užpildytą, valdytojo pateiktais duomenimis, prašymą ir pateikia pasirašyti valdytojui. Pagal prašymų suvestinę Administracinės paslaugos teikėjas suformuoja ir išsiunčia Centrui dokumentų siuntas, kurias sudaro: lydraštis, suvestinė, išvardyti suvestinėje prašymai su pridedamais dokumentais.

Atnaujinimo data 2016-10-31
Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. vasario 23 d. nutarimas Nr. 230 ,,Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 27 d. nutarimo Nr. 1351 „Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registro įsteigimo ir jo nuostatų patvirtinimo" pakeitimo" (Žin., 2011, Nr. 25-1205 ).

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

1. Asmens tapatybės patvirtinimo dokumentas.

2. Įgaliojimas, jeigu prašymą ir dokumentus pateikia įgaliotas asmuo.

3. Nekilnojamojo daikto, įregistruoto Nekilnojamojo turto registre (toliau – NTR), duomenys.

PASTABA. Žemės ūkio valdos centru registruojama žemė, esanti Jonavos rajone.

4. Valdoje plėtojamos pagrindinės ekonominės veiklos duomenys.

5. Duomenys apie valdos teritorijoje įterptų per metus organinių, mineralinių trąšų kiekius pasirašo ir teikia įgaliotas asmuo.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

1. Asmens tapatybės patvirtinimo dokumentas.

2. Įgaliojimas, jeigu prašymą ir dokumentus pasirašo ir teikia įgaliotas asmuo.

3. Nekilnojamojo daikto, įregistruoto NTR, duomenys.

4. Valdoje plėtojamos pagrindinės ekonominės veiklos duomenys.

5. Duomenys apie valdos teritorijoje įterptų per metus organinių, mineralinių trąšų kiekius.

Administracinės paslaugos teikėjas

Jurgita Smilingienė Žemės ūkio skyrius vyr. specialsitė

tel. 8-349-54673

el. p. jurgita.smilingiene@jonava.lt

Seniūnijose:

Danguolė Ragaišienė Bukonių sen. specialistė

tel. (8-349-49648)                                                   

el. p. danguole.ragaisiene@jonava.lt

Monika Sinkevičiūtė Dumsių sen. specialistė

tel. (8-349-78031)

el. p.  monika.sinkeviciute@jonava.lt

Marija Vilhelmina Meilūnienė Kulvos sen. specialistė

tel. (8-349-49427)

el. p. marija.meiluniene@jonava.lt

Audronė Stankevičienė Šilų sen. specialistė

tel. (8-349-48416)

el. p. audrone.stankeviciene@jonava.lt

Valerijonas Šemeta Upininkų sen. specialistas

tel. (8-349-35757)

el. p. valerijonas.semeta@jonacva.lt

Fima Zelenina Užusalių sen. specialistė

tel. (8-349-49203)

el. p. fima.zelenina@jonava.lt

Vitalija Šafronienė Žeimių sen. specialistė

tel. (8-349-45214)

el. p. vitalija.safroniene@jonava.lt
Administracinės paslaugos vadovas

Žemės ūkio skyriaus vedėjas Jonas Marčiukaitis,

tel.(8 349) 50002; el. p. jonas.marciukaitis@jonava.lt

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė Atliekama iš karto, kai valdytojas kreipiasi į administracinės paslaugos teikėją.
Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai) Paslauga teikiama neatlygintinai.