PROJEKTINIAMS PASIŪLYMAMS PRITARTA

Vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė" nuostatomis, Jonavos rajono savivaldybės administracija informuoja, kad Gamybos pramonės pastato – El. skirstykla ir elektros įrenginių, Girelės g. 9A Jonavoje, rekonstravimo projekto projektiniams pasiūlymams pritarta.

  1. Pritarimas projektiniams pasiūlymams
  2. Projektiniai pasiūlymai