Rajono ugdymo įstaigose įgyvendinamos ankstyvosios prevencijos programos

Kaip ir visos šalies, taip ir Jonavos rajono ugdymo įstaigos kuria bendruomenės nariams saugią aplinką ir stengiasi išgyvendinti vis dar paplitusias patyčias, taikydamos veiksmingas, moksliškai pagrįstas emocinių ir elgesio problemų prevencijos programas.

Viena iš jų – tarptautinė programa ,,Zipio draugai", skirta 5-7 metų vaikams. Įstaigų vadovai ir pedagogai vertina programos teikiamas galimybes įveikti smurto ir patyčių vaiko raidai bei mokyklos mikroklimatui keliamas problemas.

2018-2019 mokslo metais programoje dalyvauja šios Jonavos rajono ugdymo įstaigos:
1. Lopšelis-darželis „Dobilas"
2. Lopšelis-darželis „Žilvitis"
3. Lopšelis – darželis „Bitutė"
4. Panerio pradinė mokykla
5. „Neries" pagrindinė mokykla
6. Šveicarijos pagrindinė mokykla
7. Upninkų pagrindinė mokykla
8. Užusalių pagrindinė mokykla
9. Kulvos Abraomo Kulviečio mokykla
10. Panoterių Petro Vaičiūno pagrindinė mokykla
11. Ruklos Jono Stanislausko mokykla – daugiafunkcis centras
12. Žeimių mokykla - daugiafunkcis centras
13. Bukonių mokykla - daugiafunkcis centras
14. Barupės mokykla - daugiafunkcis centras

2018-2019 m. m. Kauno apskrityje vyks atskiri mokymai programos „Zipio draugai" pedagogams, dirbantiems su specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiais vaikais. Į šiuos mokymus įsitraukė ir Jonavos „Neries" pagrindinė mokykla.

Programos ,,Zipio draugai" tęsinys - programa „Obuolio draugai", skirta 7-9 metų vaikams. 2018-2019 mokslo metais programoje dalyvauja šios mūsų rajono mokyklos:
1. Panerio pradinė mokykla
2. „Neries" pagrindinė mokykla
3. Panoterių Petro Vaičiūno pagrindinė mokykla
4. Užusalių pagrindinė mokykla
5. Kulvos Abraomo Kulviečio mokykla
6. Žeimių mokykla – daugiafunkcis centras

Tęsiamas ir socialinių bei emocinių sunkumų įveikimo gebėjimus ugdančios programos ,,Įveikiame kartu", skirtos 7-9 metų vaikams, įgyvendinimas. 2018-2019 mokslo metais programoje dalyvauja šios rajono įstaigos:
1. Šveicarijos pagrindinė mokykla

Visą su programomis susijusią informaciją galima rasti VšĮ ,,Vaiko labui" internetiniame puslapyje www.vaikolabui.lt .