Notariniai veiksmai


Administracinės paslaugos pavadinimas Notariniai veiksmai
Administracinės paslaugos apibūdinimas

Seniūnas Notariato įstatymo nustatyta tvarka neatlygintinai atlieka seniūnijai priskirtos teritorijos gyventojams notarinius veiksmus ir Civilinio kodekso nustatyta tvarka neatlygintinai tvirtina seniūnijai priskirtos teritorijos gyventojų oficialiesiems testamentams prilyginamus testamentus. Seniūnas notarinius veiksmus atlieka seniūnijos patalpose. Atlikti notarinius veiksmus ne seniūnijos patalpose seniūnas gali tik tuo atveju, kai suinteresuotas asmuo dėl svarbios priežasties negali atvykti į seniūnijos patalpas ir iškviečia seniūną į savo gyvenamąją vietą.

Seniūnas:

1) tvirtina įgaliojimus, kuriuos fiziniai asmenys duoda korespondencijai (konkrečiai – siunčiamiems pinigams ir siuntiniams) gauti, taip pat darbo užmokesčiui ir kitoms su darbo santykiais susijusioms išmokoms, pensijoms, pašalpoms, stipendijoms, išmokoms už perdirbti supirktą žemės ūkio produkciją gauti;

2) liudija dokumentų nuorašų ir jų išrašų tikrumą;

3) liudija parašo dokumentuose tikrumą.

Atnaujinimo data 2020-01-13
Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. Lietuvos Respublikos Notariato įstatymas;

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.BE3136A78E80/ueyRbrFzhg

2. Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas. Antroji knyga2.139 straipsnis, supaprastintas įgaliojimo patvirtinimas;

http://www.civiliniskodeksas.lt/

3. Lietuvos Respublikos Vietos savivaldos įstatymas;

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.D0CD0966D67F

4. Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas. Antroji knyga. Asmenys 2.139 straipsnis;

http://www.infolex.lt/ta/20799:str2.139

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

1. Įgaliojimų tvirtinimas. Seniūnas gali patvirtinti fizinio asmens įgaliojimą korespondencijai (konkrečiai – siunčiamiems pinigams ir siuntiniams) gauti, taip pat darbo užmokesčiui ir kitoms su darbo santykiais susijusioms išmokoms, pensijoms, pašalpoms, stipendijoms, išmokoms už perdirbti supirktą žemės ūkio produkciją gauti.

Norint sudaryti įgaliojimą reikia:

1.1 Turėti įgaliojančiojo asmens dokumentą (LR piliečio pasą arba asmens tapatybės kortelę); 
1.2.Turėti įgaliotojo asmens dokumentą (LR piliečio pasą arba asmens tapatybės kortelę). 

2. Dokumentų nuorašų tvirtinimas. Seniūnas gali patvirtinti Jums reikalingų dokumentų kopijas. 
Norint patvirtint dokumentų kopijas reikia:
2.1. Turėti tvirtinimą užsakančio asmens dokumentą (LR piliečio pasą arba asmens tapatybės kortelę); 
2.2.Turėti tvirtinamų dokumentų originalus; 
2.3. Turėti tvirtinamų dokumentų reikiamą kopijų skaičių +1 kopija liksianti seniūnijoje. (Dokumentų kopijos turi būti nukopijuotos nuo kairiojo viršutinio kampo ).

3. Parašo tikrumo liudijimas. Seniūnas gali paliudyti parašo tikrumą ant Jums reikalingų dokumentų (pvz.: sutikimų, pareiškimų ir pan.).
Norint įvykdyti parašo liudijimo procedūrą reikia:
3.1. Turėti liudijimą užsakančio asmens dokumentą, kuriame yra atvaizduotas asmens parašas (LR piliečio pasas arba asmens tapatybės kortelė); 
3.2. Turėti parengtus dokumentus, ant kurių pasirašančio asmens parašas yra tvirtinamas (reikia turėti piliečiui reikiamą kopijų skaičių +1 kopija, liksianti seniūnijoje).

Administracinės paslaugos teikėjas

Bukonių seniūnija

Ukmergės g. 22, Bukonių k., Bukonių sen., Jonavos r., LT-55148

Bukonių seniūnijos vyriausioji specialistė Nijolė Mockienė,

tel. (8 349) 49647,

el. p. nijole.mockiene@jonava.lt

Jonavos miesto seniūnija

Žeimių g. 13, 55158, Jonava, LT-55158

Jonavos miesto seniūnijos politikos ir administravimo specialistė

Regina Zaleckienė,

tel. (8 349) 60488,

el. p. regina.zaleckiene@jonava.lt  

Kulvos seniūnija

Tarybų g. 2, Kulvos k., Kulvos sen., Jonavos r.

Kulvos seniūnijos vyriausioji specialistė Laura Navickienė,

tel. (8 349) 49417,

el. p. laura.navickiene@jonava.lt

Ruklos seniūnija

Laumės g. 2 - 1B, Ruklos mstl., LT-55290

Ruklos seniūnijos vyriausioji specialistė Dovilė Survilaitė,

tel. (8 349) 73101,

el. p. ruklos.seniunija@jonava.lt  

Šilų seniūnija

Beržų g. 2, Šilų k., Šilų sen., Jonavos r.

Šilų seniūnijos vyriausioji specialistė Zoja Kravčenko,

tel. (8 349) 48417,

el. p. zoja.kravcenko@jonava.lt

Šveicarijos seniūnija

Pergalės g. 13, Šveicarijos k., Šveicarijos sen., Jonavos r.

Šveicarijos seniūnijos vyriausioji specialistė  Edita Kulvietienė,

el. p. edita.kulvietiene@jonava.lt

Upninkų seniūnija

Jaunystės g. 7, Upninkų k., Jonavos r.

Upninkų seniūnijos vyriausioji specialistė Jūratė Auglienė,

tel. (8 349) 35337, 35937,

el. p. jurate.augliene@jonava.lt

Užusalių seniūnija

Saulės g. 9A, Užusalių k., Užusalių sen., Jonavos r.

Užusalių seniūnijos vyriausioji specialistė Danguolė Karnylienė,

tel. (8 349) 49267,

el. p. danguole.karnyliene@jonava.lt

Žeimių seniūnija

Kauno g. 47, Žeimiai, Jonavos r., LT-55386

Žeimių seniūnijos vyriausioji specialistė Danutė Šeškienė,

tel. (8 349) 78047,

el. p. danute.seskiene@jonava.lt  

Administracinės paslaugos vadovas

Bukonių seniūnijos seniūnas Arturas Narkevičius,

tel. (8 349) 49647,

el. p. arturas.narkevicius@jonava.lt

Jonavos miesto seniūnijos seniūnas Povilas Beišys,

tel. (8 349) 60488,

el. p. povilas.beisys@jonava.lt

Kulvos seniūnijos seniūnas Ramūnas Gudonavičius,

tel. (8 349) 49470,

el. p. ramunas.gudonavicius@jonava.lt

Ruklos seniūnija

tel. (8 349) 73101,

el. p. ruklos.seniunija@jonava.lt

Šilų seniūnijos seniūnas Valeras Mikalauskas,

tel. (8 349) 48417,

el. p. valeras.mikalauskas@jonava.lt

Šveicarijos seniūnijos seniūnas Algirdas Paplonskis,

tel. (8 349) 47117,

el. p. algirdas.paplonskis@jonava.lt.

Upninkų seniūnija

tel. (8 349) 35937,

el. p.

Užusalių seniūnijos seniūnas Rolandas Skuja,

tel. (8 349) 49 217,

el. p. rolandas.skuja@jonava.lt

Žeimių seniūnas Faustas Pilipavičius,

tel. (8 349) 78048,

el. p. faustas.pilipavicius@jonava.lt  

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Paslauga suteikiama per tris darbo dienas, asmeniui atvykus į seniūniją ir pateikus asmens tapatybės dokumentus, reikalingus notariniam veiksmui atlikti.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai) Paslauga nemokama