Paraiškos Tiesioginėms išmokoms už žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus, atskirosioms tiesioginėms išmokoms už baltąjį cukrų ir paramai už plotus pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemones priėmimas, laukų ribų įbraižymas.


Administracinės paslaugos pavadinimas Paraiškos Tiesioginėms išmokoms už žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus, atskirosioms tiesioginėms išmokoms už baltąjį cukrų ir paramai už plotus pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemones priėmimas, laukų ribų įbraižymas.
Administracinės paslaugos apibūdinimas Kasmetinis paraiškų Tiesioginėms išmokoms už žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus, atskirosioms tiesioginėms išmokoms už baltąjį cukrų ir paramai už plotus pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemones priėmimas, laukų ribų įbraižymas atliekamas subjektui atvykus į savivaldybę arba seniūnijas, pagal valdos įregistravimo centrą.
Atnaujinimo data 2016-10-31
Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2012-03-15 įsakymas Nr. 3D-171 "Dėl paramos už žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus paraiškos ir tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisyklių patvirtinimo".
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Nuo einamųjų metų balandžio 23 d. iki birželio 15 d. ( iki liepos 10 d. pavėlavusiems) pareiškėjas pateikia savivaldybės arba seniūnijos pagal pareiškėjo valdos centro adresą darbuotojui duomenis:

-laisvos formos dokumentą ar skaitmeninę laikmeną su pagrindiniais paraiškai užpildyti reikalingais duomenimis (vietovėje išmatuotų plotų schemą/brėžinį su nurodytais laukų kraštinių ilgiais, lauko kraštinės(-ių) atstumais iki stabilių objektų;

- deklaruojamų plotų kadastro žemėlapius (žemės sklypų planus) – juos turintys pareiškėjai;

- praeitais metais teiktą paraišką tiesioginėms išmokoms už žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus gauti;

-žemės valdymo teisės patvirtinimo dokumentus, jei pareiškėjo nurodytoje vietoje jau įbraižyti kito pareiškėjo laukai;

-fizinis asmuo – pasą, o juridinis – įmonės registracijos pažymėjimą;

-tikslų adresą, telefono numerį, kuriuo būtų galima susisiekti su pareiškėju;

-valdos numerį;

-banko pavadinimą ir atsiskaitomosios sąskaitos numerį.
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

-Informacija iš VĮ Registrų centras ir VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro duomenų bazių;

-laisvos formos dokumentas ar skaitmeninė laikmena su pagrindiniais paraiškai užpildyti reikalingais duomenimis (vietovėje išmatuotų plotų schema/brėžinys su nurodytais laukų kraštinių ilgiais, lauko kraštinės(-ių) atstumais iki stabilių objektų;

- deklaruojamų plotų kadastro žemėlapiai (žemės sklypų planai) – jeigu turi pareiškėjai;

- praeitais metais teikta paraiška tiesioginėms išmokoms už žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus gauti;

-žemės valdymo teisės patvirtinimo dokumentai, jei pareiškėjo nurodytoje vietoje jau įbraižyti kito pareiškėjo laukai;

-fizinio asmens – pasas, o juridinio – įmonės registracijos pažymėjimas;

-tikslus adresas, telefono numeris, kuriuo būtų galima susisiekti su pareiškėju;

-valdos numeris;

-banko pavadinimas ir atsiskaitomosios sąskaitos numeris
Administracinės paslaugos teikėjas

Jurgita Smilingienė Žemės ūkio skyrius vyr. specialsitė

tel. 8-349-54673

el. p. jurgita.smilingiene@jonava.lt

Seniūnijose:

Danguolė Ragaišienė Bukonių sen. specialistė

tel. (8-349-49648)                                                   

el. p. danguole.ragaisiene@jonava.lt

Monika Sinkevičiūtė Dumsių sen. specialistė

tel. (8-349-78031)

el. p. monika.sinkeviciute@jonava.lt

Marija Vilhelmina Meilūninenė Kulvos sen. specialistė

tel. (8-349-49427)

el. p. marija.meiluniene@jonava.lt

Audronė Stankevičienė Šilų sen. specialistė

tel. (8-349-48416)

el. p. audrone.stankeviciene@jonava.lt

Valerijonas Šemeta Upininkų sen. specialistas

tel. (8-349-35757)

el. p. valerijonas.semeta@jonacva.lt

Fima Zelenina Užusalių sen. specialistė

tel. (8-349-49203)

el. p. fima.zelenina@jonava.lt

Vitalija Šafronienė Žeimių sen. specialistė

tel. (8-349-45214)

el. p. vitalija.safroniene@jonava.lt
Administracinės paslaugos vadovas

Žemės ūkio skyriaus vedėjas Jonas Marčiukaitis,

tel. (8-349)50002; el. p. jonas.marciukaitis@jonava.lt
Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Paslaugos teikimo trukmė nurodoma Žemės ūkio ministro įsakymu tvirtinamame žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų deklaravimo bei tiesioginių išmokų žemės ūkio veiklos subjektams teikimo einamaisiais metais parengiamųjų darbų organizavimo įsakyme.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai) Paslauga teikiama neatlygintinai.