Leidimas įsigyti, laikyti, veisti, dresuoti ir prekiauti agresyviais šunimis


Administracinės paslaugos pavadinimas Leidimas įsigyti, laikyti, veisti, dresuoti ir prekiauti agresyviais šunimis
Administracinės paslaugos apibūdinimas Išduodamas leidimas įvežti, įsigyti, laikyti, veisti, parduoti pavojingus šunis Jonavos rajono savivaldybės teritorijoje.
Atnaujinimo data 2019-09-10
Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. Jonavos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. liepos 16 d. įsakymas Nr. 13B-1113 "Dėl Leidimų įvežti, įsigyti, laikyti, veisti, parduoti pavojingus šunis Jonavos rajono savivaldybės teritorijoje išdavimas tvarkos aprašo patvirtinimo" (toliau – Aprašas).

2. Lietuvos Respublikos gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymas.

3. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2013 m. balandžio 15 d. įsakymas Nr. B1-290 „Dėl pavojingų šunų įvežimo, įsigijimo, veisimo, dresavimo, prekybos, laikymo ir kovinių šunų bei kovinių ir pavojingų šunų mišrūnų laikymo tvarkos aprašo patvirtinimo".
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti įmonė

Norėdamas gauti leidimą įvežti, įsigyti, laikyti, veisti, parduoti pavojingus šunis, pavojingo šuns šeimininkas kreipiasi į Viešosios tvarkos skyrių ir užpildo nustatytos formos prašymą išduoti Leidimą įvežti, įsigyti, laikyti, veisti, parduoti pavojingus šunis. Prie prašymo būtina pridėti šiuos dokumentus:

1. asmens tapatybę liudijančio dokumento kopiją (pateikiamas dokumento originalas, kuris turi būti grąžinamas atsakingam asmeniui);

2. pažymą, kad atsakingas asmuo nėra įrašytas į sveikatos priežiūros įstaigos įskaitą dėl alkoholizmo, narkomanijos, psichinės ligos;

3. pažymas, kad kartu gyvenantys asmenys nėra įrašyti į sveikatos priežiūros įstaigos įskaitą dėl alkoholizmo, narkomanijos, psichinės ligos;

4. pažymą, kad atsakingas asmuo nėra teistas už tyčinius smurtinius nusikaltimus arba kad jo teistumas išnykęs ar panaikintas;

5. pažymas, kad kartu gyvenantys asmenys nėra teisti už tyčinius smurtinius nusikaltimus arba kad jų teistumas išnykęs ar panaikintas.

Už Leidimui gauti pateiktų duomenų ir dokumentų teisingumą atsako juos pateikęs asmuo.                                                         
Administracinės paslaugos teikėjas

Viešosios tvarkos skyrius

Tel.: 8 349 59 157

vts@jonava.lt

Administracinės paslaugos vadovas

Viešosios tvarkos skyriaus vedėjas

Andrius Venckus

Tel. 8 349 59 157

andrius.venckus@jonava.lt

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė 20 darbo dienų.
Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Paslauga teikiama neatlygintinai.

Informacinių ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą) 2. vienpusės sąveikos lygis
Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys Parsisiųsti