Pažymos juridiniams faktams (pastatų teisinei registracijai) patvirtinti išdavimas


Administracinės paslaugos pavadinimas Pažymos juridiniams faktams (pastatų teisinei registracijai) patvirtinti išdavimas
Administracinės paslaugos apibūdinimas Remiantis įrašais ūkinėse knygose, palikimo priėmimo faktais, pirkimo-pardavimo sutartimis, dovanojimo sutartimis, išduodama pažyma apie pastatus, esančius  seniūnijos teritorijoje ir priklausančius konkretiems asmenims.
Atnaujinimo data 2020-01-13
Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. Lietuvos Respublikos Vietos savivaldos įstatymas;

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.D0CD0966D67F

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1991 m. liepos 25 d. nutarimu  Nr. 297 patvirtinta „Pastatų, statinių ir butų teisinio registravimo instrukcija";

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.9FABB1C0D47B

3.  Lietuvos Respublikos 2002-02-28 d. Civilinio proceso kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo Įstatymas Nr. IX-743 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.2E7C18F61454

4. Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro įstatymas;

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.72C31F8DD98E/RLZTAyjdgD

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

1. Prašymas.

2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas.

3. Įgaliojimas, jeigu prašymą ir dokumentus teikia įgaliotas asmuo.

4. Nuosavybę patvirtinantys dokumentai (Namų inventorinė byla).

5. Papildomi dokumentai, paliudijantys pastatų įsigijimo faktą (jeigu reikia).

Administracinės paslaugos teikėjas

Kulvos seniūnija

Tarybų g. 2, Kulvos k., Kulvos sen., Jonavos r.

Kulvos seniūnijos vyriausioji specialistė Laura Navickienė,

tel. (8 349) 49417,

el. p. laura.navickiene@jonava.lt

Ruklos seniūnija

Laumės g. 2 - 1B, Ruklos mstl., LT-55290

Ruklos seniūnijos administracijos specialistė Joana Tarasevičienė,

tel. (8 349) 73101,

el. p. joana.taraseviciene@jonava.lt  

Šilų seniūnija

Beržų g. 2, Šilų k., Šilų sen., Jonavos r.

Šilų seniūnijos vyriausioji specialistė Zoja Kravčenko,

tel. (8 349) 48417,

el. p. zoja.kravcenko@jonava.lt

Šveicarijos seniūnija

Pergalės g. 13, Šveicarijos k., Šveicarijos sen., Jonavos r.

Šveicarijos seniūnijos vyriausioji specialistė Edita Kulvietienė,

tel. (8 349) 78031,

el. p. edita.kulvietiene@jonava.lt

Upninkų seniūnija

Jaunystės g. 7, Upninkų k., Jonavos r.

Upninkų seniūnijos vyriausioji specialistė Jūratė Auglienė,

tel. (8 349) 35337, 35937,

el. p. jurate.augliene@jonava.lt

Užusalių seniūnija

Saulės g. 9A, Užusalių k., Užusalių sen., Jonavos r.

Užusalių seniūnijos vyriausioji specialistė Danguolė Karnylienė,

tel. (8 349) 49267,

el. p. danguole.karnyliene@jonava.lt

Žeimių seniūnija

Kauno g. 47, Žeimiai, Jonavos r., LT-55386

Žeimių seniūnijos vyriausioji specialistė Danutė Šeškienė,

tel. (8 349) 78047,

el. p. danute.seskiene@jonava.lt   

Administracinės paslaugos vadovas

Kulvos seniūnijos seniūnas Ramūnas Gudonavičius,

tel. (8 349) 49470,

el. p. ramunas.gudonavicius@jonava.lt

Ruklos seniūnija

tel. (8 349) 73101,

el. p. ruklos.seniunija@jonava.lt

Šilų seniūnijos seniūnas Valeras Mikalauskas,

tel. (8 349) 48417,

el. p. valeras.mikalauskas@jonava.lt

Šveicarijos seniūnijos seniūnas Algirdas Paplonskis,

tel. (8 349) 47117,

el. p. algirdas.paplonskis@jonava.lt.

Upninkų seniūnija,

tel. (8 349) 35937,

el. p.

Užusalių seniūnijos seniūnas Rolandas Skuja,

tel. (8 349) 49 217,

el. p. rolandas.skuja@jonava.lt

Žeimių seniūnas Faustas Pilipavičius,

tel. (8 349) 78048,

el. p. faustas.pilipavicius@jonava.lt

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Per 3 darbo dienas Lietuvos Respublikos ir Savivaldybės teisės aktuose numatyta tvarka.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai) Paslauga nemokama
Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys Parsisiųsti