Planavimo sąlygų sąvado išdavimas kaimo plėtros žemėtvarkos projektui rengti


Administracinės paslaugos pavadinimas Planavimo sąlygų sąvado išdavimas kaimo plėtros žemėtvarkos projektui rengti
Administracinės paslaugos apibūdinimas

Statybos, remonto ir architektūros skyrius, gavęs ir išnagrinėjęs planavimo organizatoriaus prašymą išduoti planavimo sąlygas kaimo plėtros žemėtvarkos projektui rengti, pateikia planavimo sąlygas, kuriose nurodomi reikalavimai, taikomi planuojamai teritorijai arba motyvuotai atsisako išduoti planavimo sąlygas.

Atnaujinimo data 2020-02-12
Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.26B563184529/asr

2. Lietuvos Respublikos žemės įstatymas

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.5787/asr

3. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 11 d. įsakymas Nr. 3D-476/D1-429 ,,Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo taisyklių patvirtinimo"

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.239267/asr

4. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gegužės 7 d. įsakymas Nr. D1-262 „Dėl Teritorijų planavimo sąlygų išdavimo tvarkos aprašo"

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.233842/asr

5. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. gruodžio 31 d. įsakymas Nr. D1-1009 ,,Dėl teritorijų planavimo erdvinių duomenų specifikacijos patvirtinimo"

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/96141c7083b011e3bb57a4e46d790bba/asr

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Prašymas išduoti planavimo sąlygas kaimo plėtros žemėtvarkos projektui rengti pateikiamas per Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinę sistemą ŽPDRIS, www.zpdris.lt. Kartu su prašymu pateikiami dokumentai, nurodyti Taisyklėse arba dokumentai nurodyti teritorijų planavimo dokumentų rengimą reglamentuojančiuose teisės aktuose.

Administracinės paslaugos teikėjas

Statybos, remonto ir architektūros skyriaus vyresnioji specialistė

Erika Glinskaitė

tel. 8 349 500 59, el. p. erika.glinskaite@jonava.lt

Administracinės paslaugos vadovas

Statybos, remonto ir architektūros skyriaus vedėjas

Mantas Petrauskas

tel. 8 349 50966, el. p. mantas.petrauskas@jonava.lt

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

10 darbo dienų

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai) Paslauga teikiama nemokamai
Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys Parsisiųsti