Prašymo, susijusio su saugaus eismo klausimais, nagrinėjimas


Administracinės paslaugos pavadinimas Prašymo, susijusio su saugaus eismo klausimais, nagrinėjimas
Administracinės paslaugos apibūdinimas

Raštiškus gyventojų prašymus ar pasiūlymus (įrengti, koreguoti, panaikinti kelio ženklus gyvenamųjų vietovių gatvėse ir vietinės reikšmės keliuose, įrengti automobilių stovėjimo neįgaliesiems kelio ženklą, įrengti kitas eismo saugumą gatvėse užtikrinančias priemones (greičio kalneliai ir kt.)) saugaus eismo klausimais, seniūnija registruoja ir perduoda svarstyti Saugaus eismo komisijai.

Atnaujinimo data 2020-01-13
Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. Saugaus eismo automobilių keliais įstatymas;

http://eismas.eu/index.php/sauguseismas

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002-12-11 d. nutarimas Nr.1950 „Dėl Kelių eismo taisyklių patvirtinimo";

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.BBE7D61A0416/NaqiwyLMMm

3. Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas;

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.94745/EtCcWOdPOX

4. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2012-01-31 d. įsakymas Nr.3-81 „Dėl Kelių šviesoforų įrengimo taisyklių patvirtinimo";

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.DFE4D46E0716

5. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2012-01-31 d. įsakymas Nr.3-82 „Dėl Kelių horizontaliojo ženklinimo taisyklių patvirtinimo";

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.91891E789689

6. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2012-01-31 d. įsakymas Nr.3-83 „Dėl Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisyklių patvirtinimo";

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.D4CD47236BC8

7. Kelio ženklų ir signalų konvencija;

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=TAR.90E6B58CAC6D

8. Europos susitarimas, papildantis kelio ženklų ir signalų konvenciją;

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=TAR.727478A4F406

9. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas;

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.0BDFFD850A66/aCzZjZYmHl

10. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimas Nr. 875 „Dėl Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo";

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.6565D97B9AA2/llUxXLSnKl

11. Jonavos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. lapkričio 28 d. įsakymas Nr. 13B-2165 „Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo Jonavos rajono savivaldybės administracijoje taisyklės"

https://www.jonava.lt/asmenu-aptarnavimas-tvarka

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Motyvuotai išdėstytas prašymas (pasiūlymas), susijęs su saugaus eismo problemomis vietinės reikšmės gatvėse ir keliuose.

Administracinės paslaugos teikėjas

Bukonių seniūnija

Ukmergės g. 22, Bukonių k., Bukonių sen., Jonavos r., LT-55148

Bukonių seniūnijos vyriausioji specialistė Nijolė Mockienė,

tel. (8 349) 49647,

el. p. nijole.mockiene@jonava.lt

Jonavos miesto seniūnija

Žeimių g. 13, 55158, Jonava, LT-55158

Jonavos miesto seniūnijos politikos ir administravimo specialistė

Regina Zaleckienė,

tel. (8 349) 60488,

el. p. regina.zaleckiene@jonava.lt  

Kulvos seniūnija

Tarybų g. 2, Kulvos k., Kulvos sen., Jonavos r.

Kulvos seniūnijos vyriausioji specialistė Laura Navickienė,

tel. (8 349) 49417,

el. p. laura.navickiene@jonava.lt

Ruklos seniūnija

Laumės g. 2 - 1B, Ruklos mstl., LT-55290

Ruklos seniūnijos vyriausioji specialistė Dovilė Survilaitė,

tel. (8 349) 73101,

el. p. ruklos.seniunija@jonava.lt

Šilų seniūnija

Beržų g. 2, Šilų k., Šilų sen., Jonavos r.

Šilų seniūnijos vyriausioji specialistė Zoja Kravčenko,

tel. (8 349) 48417,

el. p. zoja.kravcenko@jonava.lt

Šveicarijos seniūnija

Pergalės g. 13, Šveicarijos k., Šveicarijos sen., Jonavos r.

Šveicarijos seniūnijos vyriausioji specialistė Edita Kulvietienė,

tel. (8 349) 78031,

el. p. edita.kulvietiene@jonava.lt

Upninkų seniūnija

Jaunystės g. 7, Upninkų k., Jonavos r.

Upninkų seniūnijos vyriausioji specialistė Jūratė Auglienė,

tel. (8 349) 35337, 35937,

el. p. jurate.augliene@jonava.lt

Užusalių seniūnija

Saulės g. 9A, Užusalių k., Užusalių sen., Jonavos r.

Užusalių seniūnijos vyriausioji specialistė Danguolė Karnylienė,

tel. (8 349) 49267,

el. p. danguole.karnyliene@jonava.lt

Žeimių seniūnija

Kauno g. 47, Žeimiai, Jonavos r., LT-55386

Žeimių seniūnijos vyriausioji specialistė Danutė Šeškienė,

tel. (8 349) 78047,

el. p. danute.seskiene@jonava.lt   

Administracinės paslaugos vadovas

Bukonių seniūnijos seniūnas Arturas Narkevičius,

tel. (8 349) 49647,

el. p. arturas.narkevicius@jonava.lt

Jonavos miesto seniūnijos seniūnas Povilas Beišys,

tel. (8 349) 60488,

el. p. povilas.beisys@jonava.lt

Kulvos seniūnijos seniūnas Ramūnas Gudonavičius,

tel. (8 349) 49470,

el. p. ramunas.gudonavicius@jonava.lt

Ruklos seniūnija

tel. (8 349) 73101,

el. p. ruklos.seniunija@jonava.lt

Šilų seniūnijos seniūnas Valeras Mikalauskas,

tel. (8 349) 48417,

el. p. valeras.mikalauskas@jonava.lt

Šveicarijos seniūnijos seniūnas Algirdas Paplonskis,

tel. (8 349) 47117,

el. p. algirdas.paplonskis@jonava.lt.

Upninkų seniūnija

tel. (8 349) 35937,

el. p.

Užusalių seniūnijos seniūnas Rolandas Skuja,

tel. (8 349) 49 217,

el. p. rolandas.skuja@jonava.lt

Žeimių seniūnas Faustas Pilipavičius,

tel. (8 349) 78048,

el. p. zeimiu.seniunija@jonava.lt

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai) Paslauga nemokama
Informacinių ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą) Administracinė paslauga teikiama ir elektroniniu būdu - elektroninių valdžios vartų svetainėje www.epaslaugos.lt
Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys Parsisiųsti