Savivaldybės veiklos dokumentų kopijų ir išrašų išdavimas


Administracinės paslaugos pavadinimas Savivaldybės veiklos dokumentų kopijų ir išrašų išdavimas
Administracinės paslaugos apibūdinimas

Bendrasis skyrius ir Tarybos ir mero sekretoriatas tvirtina ir išduoda rajono savivaldybės tarybos ir administracijos priimtų teisės aktų (Tarybos  sprendimų, Mero potvarkių ir Administracijos direktoriaus įsakymų veiklos klausimais) kopijas;
Teikia informaciją ar Jonavos rajono savivaldybėje yra saugomi prašomi dokumentai, o jei ne, tai nurodo kur kreiptis.
Šios paslaugos atliekamos gavus fizinio ar juridinio asmens prašymą.

Atnaujinimo data 2019-09-10
Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas;
Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas;
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. lapkričio 15 d. nutarimas Nr. 933 ,,Dėl Prašymų ir skundų  nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo viešojo administravimo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo" pakeitimo", Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo Jonavos rajono savivaldybės administracijoje taisyklės, patvirtintos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. lapkričio 28 d. įsakymu Nr. 13B-2165.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

 Prašymą.

Paslaugą galima užsakyti elektroniniu būdu, naudojantis  https://www.epaslaugos.lt


PRAŠYMAI   PRIIMAMI
Žeimių g. 13, 55158 Jonava, 124 kab. Asmenų aptarnavimo patalpose
 

Pirmadienį 800 – 1800 val.
Antradienį 800 – 1700 val.
Trečiadienį 700 – 1800 val.
Ketvirtadienį 800 – 1700 val.

Penktadienį 800 – 1400 val.                            (be pietų pertraukos).  
 

Bendrojo skyriaus
Klientų aptarnavimo tarnautoja
Lina Trinkūnienė
tel.: (8 349) 501 54

Klientų aptarnavimo tarnautoja
Irena Misiūnienė
tel. : (8 349) 501 54
 

Administracinės paslaugos teikėjas

Bendrojo skyriaus vyr. specialistė
Valda Koženiauskienė
Tel. (8 349)  500 01

Rajono savivaldybės tarybos ir mero sekretoriato
Vyr. specialistė
Lina Šidlauskienė
Tel. (8 349) 501 39

Vyr. specialistė
Gražina Paulauskienė
Tel. (8 349) 501 39

Administracinės paslaugos vadovas

Bendrojo skyriaus vedėja

Aira Kaunietė,
Tel. (8 349)  5 87 40,

el. p. aira.kauniete@jonava.lt

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

1 d. d., jei reikia užsakyti pažymą Kauno regioniniame valstybės archyve - 20 d. d.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Paslauga teikiama nemokamai

Informacinių ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą)

Paslaugą galima užsakyti elektroniniu būdu, naudojantis  https://www.epaslaugos.lt

Atsakymai ir dokumentų kopijos pateikiami raštu arba https://www.epaslaugos.lt.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys Parsisiųsti