BUKONIŲ SENIŪNIJOJE BUS SUDAROMA VIETOS BENDRUOMENIŲ TARYBA

                     Vadovaujantis Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2014-04-24 sprendimo Nr. 1TS-0136 9 ir 10 punktais, Bukonių seniūnijoje sudaroma Vietos bendruomenių taryba (toliau - VBT). VBT sudaro nuo 7 iki 15 narių. Kaimo seniūnijose VBT sudaromos iš vietos bendruomenės gyventojų atstovų (seniūnaičių), bendruomeninių organizacijų atstovų, religinių bendruomenių ir bendrijų atstovų, valstybės ir savivaldybės institucijų bei įstaigų atstovų ir seniūno arba jo įgalioto asmens.

                      VBT veiklos tikslas – bendradarbiaujant su vietos bendruomene, priimti sprendimus dėl programai įgyvendinti skirtų valstybės biudžeto lėšų panaudojimo, tenkinant visai bendruomenei svarbius bendrus (viešuosius) poreikius.

                     Gegužės  7  d. 15.00 val. Bukonių seniūnijos patalpose vyks posėdis, kurio metu bus sudaroma VBT.

                      Kviečiame vietos bendruomenės narius, nevyriausybinių organizacijų, valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų atstovus dalyvauti susirinkime, išrenkant VTB.