LYDĖJOME Į ŽYGĮ PAŠTO KARIETAS...

                      Vakar į Krašto muziejaus kiemelį susirinkę jonaviečiai laukė žirgais pakinkytų pašto karietų: tarsi grįžome į laikmetį, kai mūsų Krašto muziejus dar buvo arklių pašto stotimi senajame Sankt Peterburgo – Varšuvos trakte.

                      VšĮ „Klajūnų klubas" suorganizavo istorinį – edukacinį žygį pašto karietomis „Pašto kelias Latvija, Lietuva, Lenkija 2014". Viena iš stotelių – mūsų mieste.  Jonaviečiams atsirado gera proga išsiųsti laiškus, siuntinius draugams, kolegoms į kitus rajonus. Žemaitukais  kinkytos karietos atgabeno mums laiškų iš Ukmergės: juos atsiėmė rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Vytautas Žebrauskas ir Jonavos kultūros centro direktorė Gintarė Vaiciekavičiūtė. Senovine kalba parašytą ir visiems miestelėnams skirtą laišką atsiuntė tėvas Juozapas iš Ukmergės, o žygeiviai savo siuntinį įteikė „Jonavos miesto burmistro dešiniajai rankai" – mero pavaduotojui Vytautui Venckūnui.

                      Neliko skolingi ir jonaviečiai: Jonavos žemėlapį Kosakovskių giminės palikuonims į Varšuvą ir kvietimą atvažiuoti į Jonavą išsiuntė V. Venckūnas; sveikinimus, laiškus kitiems rajonams - Kultūros centras, Savivaldybės teatras, Janinos Miščiukaitės meno mokykla, „Lietavos", „Neries" pagrindinės mokyklos, Raimundo Samulevičiaus progimnazija, Jeronimo Ralio ir Senamiesčio gimnazijos, ansamblis „Tau", Krašto muziejus, Jonavos turizmo ir verslo informacijos centras, kt.  

                      Keturiais žirgais kinkyta karieta liko J. Basanavičiaus gatvėje, o dvikinkė įsuko į Krašto muziejaus kiemelį. Kantrūs žemaitukai leidosi glostomi, kalbinami, netrikdė jų nei tranki muzika, nei šurmuliuojanti minia.  

                      Į šventę atėjo buvęs pašto viršininkas Jeronimas Šuliokas, šiam darbui atidavęs 50 metų. Jam teko dirbti senajame pašte (dabar čia – Krašto muziejus), kai į Jonavos geležinkelio stotį siuntos buvo gabenamos arkliu pakinkytu vežimu. Čia dirbdamas susipažino ir sukūrė šeimą su telegrafiste Vanda Stanislava (ji pašte dirbo 41-erius metus).

                      Pasisvečiavę Jonavoje, priėmę laiškus ir siuntas, žygeiviai tęsė savo kelią link Karmėlavos, Kauno ir tolyn - link Varšuvos. Vienas iš žygio organizatorių – Gintautas Babravičius - pažadėjo apsilankyti Jonavoje pasibaigus kelionei, atvežti filmą, o galbūt ir knygą apie šią kelionę.

 

Kristina Lukoševičiūtė

Ryšiams su visuomene specialistė 

 

 

Laukiame pašto karietų

 

 

Jeronimas ir Vanda Stanislava Šuliokai

 

Dvikinkė pasuko į Krašto muziejaus kiemelį

 

Keturiais žirgais kinkyta karieta liko J. Basanavičiaus gatvėje

 

Siuntinys vicemerui V. Venckūnui. Dešinėje – G. Babravičius

 

Laišką Kultūros centro kolektyvui atsiėmė jo direktorė Gintarė Vaiciekavičiūtė

 

Senojo pašto viršininko vaidmenyje – Jonas Andriulevičius

 

K. Lukoševičiūtės nuotr.