INFORMACIJA APIE NUMERIŲ SUTEIKIMĄ, PAKEITIMĄ AR PANAIKINIMĄ ŽEMĖS SKLYPAMS, KURIUOSE LEIDŽIAMA PASTATŲ STATYBA, PASTATAMS, JŲ KOMPLEKSAMS, BUTAMS, PATALPOMS IR KORPUSAMS

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministro 2011 m. sausio 25 d. įsakymu Nr. 1V-57 patvirtintu Numerių pastatams, patalpoms, butams ir žemės sklypams, kuriuose pagal jų naudojimo paskirtį (būdą) ar teritorijų planavimo dokumentus leidžiama pastatų statyba, suteikimo, keitimo ir apskaitos tvarkos aprašu, Jonavos rajono savivaldybės administracija informuoja gyventojus apie...

data2020-08-06
akis254
SAVIVALDYBĖ PAGERINS SĄLYGAS UKMERGĖS GATVĖS ĮMONĖMS

Jonavos rajono savivaldybė Ukmergės gatvės atkarpoje įrengs betoninių trinkelių šaligatvį ir naujas automobilių stovėjimo vietas, sutvarkys viešojo transporto stotelę. Įgyvendinus projektą bus pagerintos verslo sąlygos čia veikiančioms įmonėms. Ukmergės gatvėje Jonavoje įsikūrusios ir gamybines patalpas turi bendrovės Lonas, Aluflam, Lintera, ABC Nordic, Mingridas, iš viso – daugiau...

data2020-08-06
akis247
PROJEKTINIAMS PASIŪLYMAMS PRITARTA

Vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė" nuostatomis, Jonavos rajono savivaldybės administracija informuoja, kad Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 143 Jonava-Žasliai-Kalniniai Mijaugonys 1,189 km esančio viaduko rekonstravimo projekto projektiniams pasiūlymams pritarta. Pritarimas projektiniams pasiūlymams ...

data2020-08-06
akis242
KONKURSAS JONAVOS RAJONO ŠVIETIMO PAGALBOS TARNYBOS DIREKTORIAUS PAREIGOMS EITI

             Jonavos rajono savivaldybė skelbia konkursą Jonavos rajono švietimo pagalbos tarnybos direktoriaus pareigoms eiti (pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas 6,16 – 13,64).  Direktorius privalo: 1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam lygiavertį išsilavinimą; 1.2. atitikti bent vieną iš šių...

data2020-08-05
akis473
ŽENKLIAI PADIDINTA VALSTYBĖS PARAMA BŪSTĄ RINKOJE NUOMOJANTIEMS ASMENIMS

Nuo šiol būstą rinkoje nuomojantys asmenys ir šeimos, kuriems jų pajamos ir turimo turto vertė leidžia pretenduoti į valstybės paramą, gali gauti ženkliai didesnę būsto nuomos kompensaciją. Vienam asmeniui tokia kompensacija siektų 64,96 Eur per mėnesį, dviejų asmenų šeimai – 90,94 Eur per mėnesį, trijų asmenų šeimai, priklausomai nuo nuomojamo būsto dydžio, iki 116,93 Eur per mėnesį,...

data2020-08-05
akis255