INFORMACIJA APIE PRIIMTĄ SPRENDIMĄ DĖL JONAVOS RAJONO SAVIVALDYBĖS BARTONIŲ V TELKINIO ŽVYRO IŠTEKLIŲ DALIES NAUDOJIMO PLANO STRATEGINIO PASEKMIŲ APLINKAI VERTINIMO

SPAV atrankos dokumentų organizatorius: UAB „Detalus planas" į.k. 302490417 buveinės adresas Darbininkų g. 5, Jonava, tel. 867382022, direktorė Deimantė Daškevičienė, info@dplanas.lt.  SPAV atrankos dokumento pavadinimas: Bartonių V telkinio žvyro išteklių dalies naudojimo planas. Planavimo tikslai: Suprojektuoti racionalų ir saugų žemės gelmių išteklių iškasimą, kasybos...

data2020-07-31
akis298
NAUJO RUOŽO IŠ KAUNO Į RAMYGALĄ STATYBOS PROJEKTAVIMO IR PROJEKTO VYKDYMO PRIEŽIŪROS PASLAUGOS” (2019-04-03 NR. 8.1/2019-03), RUOŽO ŽEIMIAI - ŠĖTA (DPS3), JONAVOS RAJ. SAV. PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI

Vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė" nuostatomis, Jonavos rajono savivaldybės administracija informuoja visuomenę apie numatomą statinių (jų dalių) projektavimą ir visuomenės dalyvavimą svarstant statinių (jų dalių) projektinius pasiūlymus.   Pranešimas Projektiniai pasiūlymai Vizualizacija 1 ...

data2020-07-31
akis446
DĖL SND BALIONŲ KEITIMO DAUGIABUČIUOSE

Pagal Energetikos ministerijos parengtą Suskystintų naftos dujų balionų, naudojamų daugiabučiuose namuose, pakeitimo 2019–2022 metais veiksmų planą  atnaujintą 2020 m. liepos 22 d. Nr. 1-211, SND balionai maistui gaminti trijų ir daugiau aukštų daugiabučiuose namuose turi būti pakeisti į kitą energijos rūšį: elektros energiją arba gamtines dujas. Vyriausybė iš biudžeto lėšų šių...

data2020-07-31
akis297
DĖL KOPLYTĖLĖS NORMAINIŲ II K. APSKAITOS DUOMENŲ TIKSLINIMO

2020 m. rugpjūčio 24 d. d. 9 val. Kultūros paveldo departamento salėje vyks Kultūros paveldo departamento antrosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos posėdžiai. Darbotvarkė: 1. Viekšnių miesto istorinės dalies (31793), Viekšnių m., Mažeikių r. sav., apskaitos duomenų tikslinimo klausimas. 2. Trijų sodybų kaimui (u.k. 10331), Stasiūnų k., Utenos r. sav., apsaugos...

data2020-07-30
akis253
VIEŠAJAME TRANSPORTE NUO ŠEŠTADIENIO PRIVALOMA DĖVĖTI VEIDO KAUKES

Vyriausybė trečiadienį priėmė nutarimą, pagal kurį nuo šių metų rugpjūčio 1 d., privaloma dėvėti apsaugines veido kaukes viešajame transporte ir uždarose prekybos bei paslaugų teikimo vietose. Jei viešuoju transportu besinaudojantys asmenys nedėvės apsauginių veido kaukių, neatsižvelgiant į tai, kad bus įsigiję vienkartinį ar nuolatinį važiavimo bilietą, jie bus priverstinai...

data2020-07-30
akis239