INFORMUOJAME, KAD PRADEDAMAS RENGTI 2011-02-17 JONAVOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMU NR. 1TS-48 PATVIRTINTO DETALIOJO PLANO KOREGAVIMAS

Informuojame, kad pradedamas rengti 2011-02-17 Jonavos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 1TS-48 patvirtinto detaliojo plano koregavimas. Rengimo pagrindas – Jonavos rajono savivaldybės...

data2020-07-10
INFORMUOJAME, KAD PRADEDAMAS RENGTI ŽEMĖS SKLYPŲ KAD. NR. 4608/0007:146 IR KAD. NR. 4608/0007:349, GULDYNŲ K., UŽUSALIŲ SEN., JONAVOS R. SAV., DETALUSIS PLANAS

Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypų kad. Nr. 4608/0007:146 ir kad. Nr. 4608/0007:349, Guldynų k., Užusalių sen., Jonavos r. sav., detalusis planas. Rengimo pagrindas – Jonavos rajono...

data2020-07-09
INFORMACINIS PRANEŠIMAS

Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypo kad. Nr. 4610/0006:285 Jonavos m. detalusis planas. Rengimo pagrindas – Jonavos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-05-29...

data2020-06-15
INFORMACIJA APIE PRADEDAMĄ RENGTI JONAVOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDROJO PLANO KEITIMO IR JONAVOS MIESTO TERITORIJOS BENDROJO PLANO SPRENDINIŲ ĮGYVENDINIMO STEBĖSENOS (MONITORINGO) 2018 – 2019 M. ATASKAITA

Informuojame, kad pradedama rengti Jonavos rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo ir Jonavos miesto teritorijos bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo stebėsenos (monitoringo) 2018...

data2020-05-29
DĖL ŽEMĖS GELMIŲ NAUDOJIMO PLANO RENGIMO IR PLANAVIMO TIKSLŲ NUSTATYMO

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 30 str. 2 dalies nuostatomis Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos (toliau – Tarnyba) parengė sprendimo dėl...

data2020-05-14
INFORMUOJAME APIE SUPAPRASTINTA TVARKA PARENGTĄ VIETOVĖS LYGMENS KOMPLEKSINIO TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTĄ

TPD pavadinimas  –" Žemės sklypo Ukmergės g. 17, Jonavoje, detaliojo plano koregavimas" . LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros...

data2020-02-13
APMOKAMOS AUTOMOBILIŲ SAUGOJIMO AIKŠTELĖS ĮRENGIMO PRIE P. VAIČIŪNO / ŽEMAITĖS G. SANKRYŽOS JONAVOJE DETALIOJO PLANO KOREGAVIMAS

Informuojame apie bendraja tvarka atliekamas viešinimo procedūras šio parengto teritorijų planavimo dokumento (toliau - TPD): ...

data2020-01-17
INFORMACIJA APIE TERITORIJŲ PLANAVIMĄ

  Informuojame, kad bus keičiamas Jonavos rajono vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialusis planas (toliau – Specialusis planas), patvirtintas Jonavos rajono...

data2018-08-03
DĖL ŽEMĖS GELMIŲ NAUDOJIMO PLANO RENGIMO IR PLANAVIMO TIKSLŲ NUSTATYMO. JONAVOS RAJONO RIZGONIŲ SMĖLIO IR ŽVYRO TELKINIO ŽVYRO IŠTEKLIŲ DALIES NAUDOJIMO PLANO RENGIMO

Dėl žemės gelmių naudojimo plano rengimo ir planavimo tikslų nustatymo. Jonavos rajono Rizgonių smėlio ir žvyro telkinio žvyro išteklių dalies naudojimo plano rengimo. Sprendimo projektas.

data2018-03-05
DĖL ŽEMĖS GELMIŲ NAUDOJIMO PLANO RENGIMO IR PLANAVIMO TIKSLŲ NUSTATYMO. JONAVOS RAJONO BALTROMIŠKĖS (VAKARINIO SKLYPO) TELKINIO DALIES ŽVYRO IŠTEKLIŲ NAUDOJIMO PLANO RENGIMO

Sprendimo projektas: Dėl žemės gelmių naudojimo plano rengimo ir planavimo tikslų nustatymo. Jonavos rajono Baltromiškės (vakarinio sklypo) telkinio dalies žvyro išteklių naudojimo plano rengimo

data2018-03-01
JONAVOS MIESTO PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TVARKYMO INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS SPECIALUSIS PLANAS

Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio mėn. 22 d. sprendimu Nr. 1TS – 333 „Dėl Jonavos miesto paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros  plėtros specialiojo plano...

data2015-12-08
DEGALINIŲ IŠDĖSTYMO JONAVOS RAJONE SPECIALIOJO PLANO PAPILDYMO DALINIS PAKEITIMAS

Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2010 m. spalio 28 d. sprendimu Nr.1 TS – 348 patvirtintas  Jonavos rajono savivaldybės teritorijos degalinių išdėstymo specialiojo plano papildymo dalinis...

data2015-10-12
JONAVOS RAJONO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS SPECIALIOJO PLANO KEITIMAS

Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. spalio mėn. 13 d. sprendimu Nr. 1TS-281 „Dėl Jonavos rajono vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano keitimo...

data2015-05-14
DVIRAČIŲ TAKŲ PLĖTROS JONAVOS MIESTE IR UŽ MIESTO RIBŲ SPECIALUSIS PLANAS

Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. liepos 30 d. sprendimu Nr.1 TS - 0231 „Dėl  dviračių takų plėtros Jonavos mieste ir už miesto ribų specialiojo plano patvirtinimo" patvirtintas...

data2014-09-17
RIMKŲ KAIMO RYTINĖS DALIES BESIRIBOJANČIOS SU JONAVOS MIESTU IR KELIU NR. 1505 JONAVA – ČIČINAI INFRASTRUKTŪROS SPECIALUSIS PLANAS

RIMKŲ KAIMO DALIES BESIRIBOJANČIOS SU JONAVOS MIESTU IR KELIU NR. 1505 JONAVA – ČIČINAI INFRASTRUKTŪROS SPECIALUSIS PLANAS Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2014 m. birželio 26d. sprendimu...

data2014-09-16
AUTOMOBILIŲ STATYMO IR SAUGOJIMO VIETŲ JONAVOS MIESTE SPECIALUSIS PLANAS

Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2014 m. liepos 31d. sprendimu Nr.1 TS - 0252 „Dėl automobilių statymo ir saugojimo Jonavos mieste specialiojo plano patvirtinimo" patvirtintas Automobilių...

data2014-09-16
ATSINAUJINANČIŲ ENERGIJOS IŠTEKLIŲ NAUDOJIMO PLĖTROS JONAVOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE SPECIALUSIS PLANAS

Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2013 m. spalio 31d. sprendimu Nr.1 TS - 322 „Dėl atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo plėtros Jonavos rajono savivaldybės teritorijoje specialiojo plano...

data2013-11-15
JONAVOS MIESTO ISTORINĖS DALIES PAVELDOTVARKOS SPECIALUSIS PLANAS SU REGLAMENTŲ IR VIZUALINĖS APSAUGOS ZONŲ NUSTATYMU

Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2013 m. rugsėjo 26 d. sprendimu Nr.1 TS - 292 „Dėl Jonavos miesto istorinės dalies paveldotvarkos specialiojo plano su reglamentų ir vizualinės apsaugos zonų...

data2013-10-11
JONAVOS MIESTO DIDŽIŲJŲ PREKYBOS, PASLAUGŲ ĮMONIŲ IR PRAMOGŲ CENTRŲ IŠDĖSTYMO SPECIALIOJO PLANO PAKEITIMAS

  Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2013 m. sausio 31 d. sprendimu Nr. 1 TS-34 „Dėl  Jonavos miesto didžiųjų prekybos, paslaugų įmonių ir pramogų centrų išdėstymo specialiojo plano...

data2013-02-20