IKIMOKYKLINIŲ UGDYMO ĮSTAIGŲ PATALPŲ MIKROKLIMATAS

 

Vaikai šaltuoju metų laiku uždarose patalpose praleidžia daug laiko, o jeigu tos patalpos nevėdinamos, ilgainiui ore sumažėja deguonies kiekis, kaupiasi drėgmė, anglies monoksidas, anglies dvideginis, azoto dioksidai ir kitos kenksmingos medžiagos.

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Kauno departamento Jonavos skyriaus specialistai primena, kad ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo įstaigų patalpų mikroklimatas turi atitikti higienos normos HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai" nustatytus parametrus.

Šaltuoju metų laikotarpiu grupės priėmimo-nusirengimo, žaidimų patalpoje/erdvėje, sveikatos kabinete oro temperatūra turi būti 20-23oC, miegojimo patalpoje (jei įrengta atskirai) 18-22oC, tualeto-prausyklos patalpoje 19-23oC, kūno kultūros ir (ar) muzikos salėje (jei įrengta) 18-20oC, laiptinėse, koridoriuose 18-21oC. Patalpose santykinė oro drėgmė turi būti 35-60 proc., oro judėjimo greitis ne didesnis kaip 0,15 m/s.

Grupių žaidimų, miegamojo, poilsio patalpose / erdvėse turi būti užtikrintas tinkamas patalpų vėdinimą per atidaromus langus. Nevėdinamose patalpose vaikai gali jausti nuovargį, galvos skausmą, tapti nervingi. Jeigu patalpų temperatūra žema ir padidėjusi drėgmė, patalpų ore padaugėja mikroorganizmų kiekis, o tai puiki terpė infekcinėms kvėpavimo takų ligoms plisti.

Ugdymo įstaigos kolektyvas turi parengti mokiniui skirtą darbo vietą taip, kad joje mokinys jaustųsi patogiai, saugiai ir sveikai.

 

 

Kauno departamento Jonavos skyriaus vedėja Jurgita Arbočienė