LEIDIMO-HIGIENOS PASO TURĖTOJŲ PAREIGOS

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro (NVSC) Kauno departamento Jonavos skyriaus specialistai apie planuojamą vykdyti periodinę valstybinę visuomenės sveikatos saugos kontrolę iš anksto informuoja ūkio subjektus leidimo-higienos paso paraiškoje pateiktais kontaktais. Tačiau dėl pasikeitusių kontaktinių duomenų, ūkio subjektai pranešimų gali negauti. Todėl primename, kad leidimo-higienos paso turėtojai privalo, pasikeitus kontaktiniams duomenims, gyvenamosios vietos adresui, asmens pavardei, informuoti NVSC Kauno departamento Jonavos skyrių (Vasario 16-osios g. 9, Jonava, tel. (8 349) 600 69, el. paštas: jonava@nvsc.lt).

Taip pat primename, kad periodinės valstybinės visuomenės sveikatos saugos kontrolės planas yra tvirtinamas iki ateinančių metų sausio 15 d. ir yra viešai skelbiamas NVSC interneto  svetainėje (https://nvsc.lrv.lt/lt/administracine-informacija/ukio-subjektu-prieziura/prieziuros-planai).

Kiekvienas ūkio subjektas gali mėnesio tikslumu žinoti, kada bus vykdoma periodinė valstybinė visuomenės sveikatos saugos kontrolė.

Kauno departamento Jonavos skyriaus vedėja Jurgita Arbočienė