REIKALAVIMAI KAIMO TURIZMO SODYBOMS

 

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Kauno departamento Jonavos skyrius primena, kad Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-1192 buvo pakeistas Tiesioginės valstybinės visuomenės sveikatos saugos kontrolės reglamentas.

Vadovaujantis šiuo įsakymu, į Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie SAM valstybinės visuomenės sveikatos saugos kontrolės planą-grafiką įtraukiamos ir kaimo turizmo sodybos, nors jos ir neturi leidimų-higienos pasų. 2016 metais periodinės kontrolės metu patikrintos šešios, 2017 metais – dvi, o 2018 metais planuojama patikrinti septynias kaimo turizmo sodybas.

Lietuvos higienos norma HN 118:2011 „Apgyvendinimo paslaugų sveikatos saugos reikalavimai" taikoma ne tik viešbučių, motelių, svečių namų, kurortų, sanatorijų, kurortų-reabilitacijos centrų, kempingų, turizmo centrų, poilsio namų, jaunimo nakvynės namų veiklai, bet visiems apgyvendinimo paslaugų teikėjams. Taip pat ir tiems, kuriems nereikia leidimo-higienos paso, tai yra bendrabučiai, kaimo turizmo sodybos ir kt.

Vykdant periodinę visuomenės sveikatos saugos kontrolę kaimo turizmo sodybose, likus ne mažiau kaip 10 darbo dienų iki periodinės kontrolės pradžios, raštu informuojami vadovai, kad yra priimtas sprendimas atlikti valstybinę visuomenės sveikatos saugos kontrolę. Pateiktame rašte nurodoma patikrinimo pagrindas, data ir kokie turi būti pateikti dokumentai kontrolę vykdančiam pareigūnui.

 

Kauno departamento Jonavos skyriaus vedėja Jurgita Arbočienė