TIKRINS JONAVOJE VEIKIANČIUS SOLIARIUMUS

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro (NVSC) Kauno departamento Jonavos skyrius informuoja, kad dar šiais metais pagal patvirtintą periodinės kontrolės planą numatyta patikrinti du soliariumų paslaugų teikėjus. NVSC specialistai primena, kad soliariumų pagrindinius įrengimo, naudojimo ir priežiūros sveikatos saugos reikalavimus nustato Lietuvos higienos norma HN 71:2009 „Soliariumai. Sveikatos saugos reikalavimai".

Soliariumo paslaugos gali būti teikiamos tik turint šiai veiklai nustatyta tvarka išduotą leidimą-higienos pasą. Paslaugų teikėjai turi užtikrinti, kad soliariumo įranga būtų techniškai tvarkinga. Draudžiama teikti soliariumų paslaugas, jeigu yra įskilęs ar kitaip pažeistas soliariumo įrangos gultas, neveikia soliariumo įrangos laikmatis.

NVSC specialistai primena, kad soliariumo paslaugų teikėjas turi turėti soliariumo įrangos gamintojo pateiktas įrangos technines charakteristikas, gamintojo (tiekėjo) atitikties deklaraciją, naudojimo ir priežiūros instrukciją, soliariumo įrangos techninės priežiūros planą, ultravioletinių spindulių spinduolių (lempų) techninių charakteristikų aprašymus. Draudžiama naudoti ultravioletinių spindulių spinduolius (lempas) pasibaigus jų gamintojo nurodytam darbo laikui.  Soliariumo įranga turi būti techniškai prižiūrima ir profilaktiškai tikrinama gamintojo nurodytu periodiškumu pagal gamintojo pateiktą techninės priežiūros planą. Techninės priežiūros darbus būtina registruoti.

NVSC specialistai atkreipia dėmesį, kad patalpos, kuriose įrengtos soliariumų įrangos bei tualetas turi būti švarūs visą laiką. Soliariumo įrangos gultą, kilimėlį prie įrangos, apsauginius akinius po kiekvieno paslaugos vartotojo būtina valyti dezinfekcinių savybių turinčiomis priemonėmis. Nuvalytus paviršius - pakartotinai nuvalyti šluoste, suvilgyta vandeniu.

Kauno departamento Jonavos skyriaus inf.