Teritorijų planavimo dokumento derinimas Teritorijų planavimo komisijoje


Administracinės paslaugos pavadinimas Teritorijų planavimo dokumento derinimas Teritorijų planavimo komisijoje
Administracinės paslaugos apibūdinimas

Teritorijų planavimo dokumentus derina Nuolatinė statybos komisija

Atnaujinimo data 2019-11-06
Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas (Žin., 1999, Nr. 60-1945; Žin., 2006, Nr. 77-2975);

Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas (Žin., 1995, Nr. 107-2391; Žin., 2004, Nr. 21-617);

Teritorijų planavimo komisijos darbo tvarkos aprašas patvirtintas 2014 m. gegužės 29 d. Jonavos rajono savivaldybė administracijos direktoriaus įsakymu Nr. 13B-0819

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

1. Užpildytą nustatytos formos prašymą;

2. Teritorijų planavimo dokumento projektas, 2 egz.;

3. Skaitmeninė laikmena su įrašytu teritorijų planavimo dokumento projektu „pdf" arba kitame formate, kuris būtų skaitomas Microsoft Office programomis (pagal susitarimą su planavimo organizatoriumi).

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

1. Užpildytą nustatytos formos prašymą;

2.Teritorijų planavimo dokumento projektas, 2 egz.;

3.Skaitmeninė laikmena su įrašytu teritorijų planavimo dokumento projektu „pdf" arba kitame formate, kuris būtų skaitomas Microsoft Office programomis (pagal susitarimą su planavimo organizatoriumi).

Administracinės paslaugos teikėjas

Statybos, remonto ir architektūros skyriaus vyresnioji specialistė

Eglė Galimovienė

tel. 8 349 50059, el. p. egle.galimoviene@jonava.lt

Administracinės paslaugos vadovas

Statybos, remonto ir architektūros skyriaus vedėjas

Mantas Petrauskas

tel. 8 349 50966, el. p. mantas.petrauskas@jonava.lt

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

15 darbo dienų

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai) Paslauga teikiama nemokamai.
Informacinių ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą) Administracinės paslaugos perkėlimo į internetą – dvipusės sąveikos lygis.
Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys Parsisiųsti