INFORMACIJA APIE NUMATOMĄ GATVĖS GEOGRAFINIŲ CHARAKTERISTIKŲ KEITIMĄ ŠVEICARIJOS SEN., BARBORLAUKIO GYVENAMOJOJE VIETOVĖJE

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministro 2011 m. sausio 25 d. įsakymu Nr. 1V-57 patvirtintu Pavadinimų gatvėms, pastatams, statiniams ir kitiems objektams suteikimo, keitimo ir...

data2020-08-28
DĖL SPRENDIMO RENGTI SPECIALIOJO TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTĄ

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 30 str. 2 dalies nuostatomis Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos (toliau – Tarnyba) parengė įsakymo dėl Jonavos...

data2020-08-24
PRADEDAMAS RENGTI ŽEMĖS SKLYPO KAD. NR. 4605/0001:435, RAGOŽIŲ K., KULVOS SEN., JONAVOS R. SAV. DETALUSIS PLANAS

Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypo kad. Nr. 4605/0001:435, Ragožių k., Kulvos sen., Jonavos r. sav. detalusis planas. Rengimo pagrindas – Jonavos rajono savivaldybės administracijos...

data2020-08-14
KOREGUOJAMAS DP RAGOŽIŲ K., KULVOS SEN., JONAVOS R.

Informuojame, kad pradedamas rengti 2016 m. kovo 7 d. Jonavos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. 13B-325 patvirtinto detaliojo plano koregavimas. Rengimo pagrindas –...

data2020-07-23
INFORMUOJAME APIE PRADEDAMĄ RENGTI JONAVOS R., UŽUSALIŲ SEN., IŠORŲ KAIMO TERITORIJOS DALIES DETALŲJĮ PLANĄ

Rengimo pagrindas: Jonavos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. gegužės 13 d. įsakymas Nr. 13B-558 „Dėl Jonavos r., Užusalių sen., Išorų kaimo teritorijos dalies detaliojo...

data2020-07-09
INFORMUOJAME APIE PRADEDAMĄ RENGTI JONAVOS R., UŽUSALIŲ SEN., KALNĖNŲ KAIMO TERITORIJOS DALIES DETALŲJĮ PLANĄ

Rengimo pagrindas: Jonavos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. gegužės 13 d. įsakymas Nr. 13B-557 „Dėl Jonavos r., Užusalių sen., Kalnėnų kaimo teritorijos dalies detaliojo...

data2020-07-09
INFORMACINIS PRANEŠIMAS

Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypo kad. Nr. 4610/0006:285 Jonavos m. detalusis planas. Rengimo pagrindas – Jonavos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-05-29...

data2020-06-15
INFORMACIJA APIE PRADEDAMĄ RENGTI JONAVOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDROJO PLANO KEITIMO IR JONAVOS MIESTO TERITORIJOS BENDROJO PLANO SPRENDINIŲ ĮGYVENDINIMO STEBĖSENOS (MONITORINGO) 2018 – 2019 M. ATASKAITA

Informuojame, kad pradedama rengti Jonavos rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo ir Jonavos miesto teritorijos bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo stebėsenos (monitoringo) 2018...

data2020-05-29
DĖL ŽEMĖS GELMIŲ NAUDOJIMO PLANO RENGIMO IR PLANAVIMO TIKSLŲ NUSTATYMO

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 30 str. 2 dalies nuostatomis Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos (toliau – Tarnyba) parengė sprendimo dėl...

data2020-05-14
INFORMACIJA APIE LEIDIMUS ĮRENGTI IŠORINĘ REKLAMĄ JONAVOS RAJONO SAVIVALDYBĖJE

Atsižvelgiant į Jonavos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. lapkričio 11 d. įsakymą Nr. 13B-1445 ,,Dėl leidimų įrengti išorinę reklamą Jonavos rajono savivaldybėje išdavimo...

data2020-04-22