Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registro duomenų keitimas


Administracinės paslaugos pavadinimas Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registro duomenų keitimas
Administracinės paslaugos apibūdinimas

Savivaldybės Žemės ūkio skyrius Lietuvos Respublikos traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registre keičia registro duomenis, kai:

- pasikeičia savininkas arba daiktinės teisės;

- pasikeičia savininko duomenys (fizinio asmens – asmens kodas, vardas, pavardė, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento tipas arba numeris arba adresas; juridinio asmens – kodas, pavadinimas, teisinė forma arba buveinės adresas);

- pasikeičia techniniai ir eksploataciniai duomenys;

- pasibaigia registracijos liudijimo galiojimo terminas;

- pametamas valstybinio numerio ženklas;

Priemonės, kurioms atliekamas duomenų keitimas:

1. Traktoriai;

2. Savaeigės žemės ūkio mašinos-savaeigiai javų, cukrinių runkelių, linų, uogų ir kiti savaeigiai kombainai, taip pat savaeigės šienapjovės, smulkintuvai ir augalų purkštuvai;

3. Savaeigės mašinos-ratiniai ir vikšriniai ekskavatoriai, krautuvai, savaeigiai kranai, greideriai, vikšriniai buldozeriai, grunto tankintuvai, kelių frezeriai, skreperiai, asfalto klotuvai, plentvoliai, vikšriniai vamzdžių klotuvai, poliakalės, kelių ženklinimo mašinos, medvežės, miško kirtimo mašinos, gatvių priežiūros mašinos ir kitos savaeigės mašinos.

4. Priekabos, puspriekabės, medvežės priekabos, savikrovės priekabos, cisterninės priekabos, srutovežiai, prikabinamos platformos ir krovininių transporto priemonių priekabos bei puspriekabės eksploatuojamos su traktoriais.

Atnaujinimo data 2017-04-11
Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. kovo 14 d. nutarimas Nr. 247 „Dėl Lietuvos Respublikos traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registro įsteigimo ir jo nuostatų patvirtinimo"

 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2006 m. spalio 2 d. įsakymas Nr. 3D-384 „Dėl traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registravimo taisyklių patvirtinimo"

 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. spalio 14 d. įsakymas Nr. 3D-770 „Dėl žemės ir miškų ūkio transporto priemonių patvirtinimo ir rinkos priežiūros"

 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2002 m. gegužės 30 d. įsakymas Nr. 207 „Dėl traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų bei jų priekabų techninės apžiūros tvarka"

 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo"

 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. sausio 7 d. įsakymas Nr. 5 „Dėl ne keliais judančių mechanizmų vidaus degimo variklių tipo patvirtinimo ir teršalų išmetimo ribojimo tvarkos patvirtinimo"

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Asmuo, norintis pakeisti registro duomenis Žemės ūkio skyriaus vyriausiajam specialistui, vykdančiam traktorių registravimo funkcijas, pateikia šiuos dokumentus:

- Prašymą dėl registro duomenų pakeitimo:  prašymą užpildo savivaldybės darbuotojas atliekantis įregistravimo procedūrą, o prašymą pasirašo traktoriaus ar kitos priemonės registro duomenis keičiantis asmuo.

- Priemonės registravimo dokumentą;

- Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą :pasą, asmens tapatybės kortelę: kopija nesaugoma;

- Atstovavimą patvirtinantį dokumentą, kai traktorių registruoja savininko atstovas. Fizinio asmens atstovavimą patvirtinantis dokumentas (įgaliojimas) turi būti patvirtintas notaro, o juridinio asmens – vadovo parašu ir antspaudu;

- Dokumentus, patvirtinančius nuosavybės faktą, kai keičiami registro duomenys traktoriaus  ar kitos priemonės (savaeigės ž. ū. mašinos, savaeigės mašinos ar priekabos):

- Pirkimo-pardavimo sutartį;

- Perdavimo-priėmimo aktą;

- PVM sąskaita faktūra;

- Paveldėjimo teisės liudijimą;

- Pasikeitus pavardei fizinis asmuo – civilinės metrikacijos įstaigos išduotą pavardės pakeitimo, santuokos ar ištuokos liudijimą;

- Juridinis asmuo – įmonės pavadinimo pasikeitimą patvirtinantį dokumentą;

- Pasikeitus priemonės techniniams ir eksploataciniams duomenims, juos registruojantis asmuo papildomai pateikia duomenų pasikeitimą patvirtinančius dokumentus;

- Paaiškinimą dėl pamesto valstybinio numerio ženklo;

- Mokėjimą patvirtinantį dokumentą: banko pavedimo išrašą, kasos pajamų orderio kvitą, kasos aparato čekį;

- Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimą: kopija nesaugoma;

- Dokumentą apie sumokėtą valstybės rinkliavą;

Administracinės paslaugos teikėjas

Mindaugas Skorupskas, tel. Nr. 8-349-50002,

el. p. mindaugas.skorupskas@jonava.lt

Administracinės paslaugos vadovas

Jonas Marčiukaitis, tel. Nr. 8-349-50002,

el. p. jonas.marciukaitis@jonava.lt

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

3 darbo dienos.

Registro duomenų keitimas atliekamas tik sutikrinus tapatumo duomenis vietoje. Duomenys gali būti netikrinami tuo atveju, jeigu priemonė turi galiojančią techninę apžiūrą ir buvęs savininkas pirkimo pardavimo sutartyje nurodo, kad priemonės duomenys nėra pasikeitę.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Paslaugos kainos:

9,5 €. – už traktorių duomenų keitimą Lietuvos Respublikos traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registre.

10,0 €. – už valstybinio numerio ženklą.

13,0 € – už traktoriaus ,savaeigės ir žemės ūkio mašinos ir priekabos įregistravimą.

Žyminis mokestis mokamas: valstybinei mokesčių inspekcijai(VMI) įmokos kodas 53046

Informacinių ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą)

Administracinė paslauga teikiama ir elektroniniu būdu-elektroninių valdžios vartų svetainėje: www.epaslaugos.lt

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys Parsisiųsti